Nabór dla organizacji pozarządowych w programie „Aktywni +”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że od 13 maja 2024 roku rozpocznie się nabór ofert w Programie Wieloletnim na rzecz Osób Starszych  „Aktywni +”. O środki na aktywizację osób starszych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

 

Zgodnie z regulaminem dofinansowanie udzielane będzie w czterech obszarach działalności: aktywność społeczna osób starszych, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości m.in. poprzez wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN

 

Składanie wniosków będzie możliwe od 13 maja do 3 czerwca 2024 r. za pośrednictwem Generatora Obsługi Dotacji.

 

UM Piły