Nabór na stanowisko dyrektora SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Nabor_na_dyrektora

Zarząd Powiatu w Pile ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Oferty należy składać do 2 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile.

Od kandydatów oczekuje się m. in. wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, minimum pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego w pomocy społecznej oraz dodatkowo, specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ogłoszenie o naborze z pełnym wykazem wymagań obowiązkowych i dodatkowych oraz wszystkimi zasadami, znajdują się na www.bip.powiat.pila.pl. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Następnie, powołana przez Zarząd Powiatu komisja, dokona wyboru maksymalnie pięciu kandydatów i przedstawi staroście wybranego kandydata do zatrudnienia. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie innej osoby spośród wyłonionych kandydatów.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zajmuje się realizacją zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie. Świadczy usługi w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i bytowym.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *