Nadal kopertowo, czyli nienormalnie!

baner_net

Lutowa sesja Rady Powiatu w Pile, tradycyjnie już odbyła się jako kopertowa, czyli de facto się nie odbyła. Radni mogli jedynie podczas posiedzeń (zdalnych) komisji wyrazić swoje zdanie i to w sposób ograniczony. Czy przyjdzie taki czas, że Jego Wysokość starosta pilski odblokuje sesje stacjonarne (czyt. normalne)? Śmiem wątpić, że tak się stanie. Przecież formuła sesji fantomowych jest niezwykle wygodna dla starosty i jego świty! Sytuacja może się zmienić, jedynie, gdy rządzący zakażą prowadzenia sesji w tej kuriozalnej formule. Niechaj wiosna przyniesie dobrą zmianę!

Oddajmy głos radnym opozycji (czytaj: Koalicji Obywatelskiej PO):

zdzierelaRafał Zdzierela
Śródmieście, Zamość

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Pile, odbywanej w tzw. trybie kopertowym (PiS i Porozumienie Samorządowe stosują niestety taką formę obradowania zdalnego, która zamyka usta opozycji i nie dopuszcza do publicznej dyskusji nad ważnymi dla mieszkanek i mieszkańców tematami), rządzący zmienili uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

To była i także po zmianie pozostaje zła uchwała. Jej konsekwencją jest przerzucenie niespotykanego w historii Powiatu Pilskiego zadłużenia na kolejne kadencje. Na koniec przyszłego roku, czyli przy końcu swojej kadencji, Zarząd PiS i Porozumienia Samorządowego planuje doprowadzić do długu na poziomie blisko 70 mln zł!

Spłata długu zaciągniętego przez ekipę starosty Eligiusza K. rozpocznie się dopiero w 2031 r. i trwać będzie przez kolejne lata: 2000000 zł w 2031 r., 5000000 zł w 2032 r., 5000000 zł w 2033 r., 5000000 zł w 2034 r., 5000000 zł w 2035 r. i 5000000 zł w 2036 r.! Może już wtedy nie być Porozumienia Samorządowego, po PiS-e też może pozostać już tylko złe wspomnienie, jednak długi do spłaty przez mieszkańców naszego Powiatu zostaną.

karwackaMałgorzata Karwacka
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

Rząd Prawa i Sprawiedliwości sprawuje rządy od ośmiu lat. Zbyt mało, w tym czasie, rozwinął produkcję „czystej energii elektrycznej”. Błędy strategiczne takie jak, budowa i rozbiórka Ostrołęki, dobudowanie bloku energetycznego w Turowie gdzie kończy się węgiel brunatny, spowodowały, iż zabrakło pieniędzy na budowę elektrowni atomowych, których energia zaliczana jest do tzw. „czystej energii”. Unia Europejska już dawno postawiła na budowę elektrowni atomowej i nadal ją rozwija, w szczególności Francja. W Polsce budowa elektrowni atomowych powinna być rozłożona strategicznie tak, aby wyeliminować wysokie koszty przesyłu. Energia atomowa jest bardzo tanią energią i w niedalekiej przyszłości większość samochodów osobowych oraz środków masowego transportu będzie używała energii elektrycznej zamiast benzyny lub ropy. To nasza niedaleka przyszłość. Taki kierunek jest konieczny, aby ograniczyć dwutlenek węgla oraz trujące gazy na ulicach naszych miast w tym w Pile. Trzeba jednocześnie pomyśleć o magazynach energii, a także o taniej produkcji magazynów energii dla samochodów. Oczekujemy przyspieszenia prac nad produkcją naszego, polskiego samochodu elektrycznego, który byłby dostępny dla przeciętnego obywatela. Rodzi się jeszcze pytanie co z zakupem i budową elektrowni atomowych kontenerowych, bo uważam je za naszą przyszłość?

wadolowskiGrzegorz Wądołowski
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

16 marca br. mija 55. rocznica śmierci kpt. Teofila Spychały. To wybitny Polak, patriota, bohater, który pochodził z Krajny.

Urodził się 25 kwietnia 1895 w Liszkowie, niedaleko Łobżenicy. Gimnazjum ukończył w Nakle n/Notecią. W czasie I wojny światowej wcielony został do armii pruskiej. Uczestniczył w walkach na froncie wschodnim (Brześć n/Bugiem) oraz na froncie zachodnim, m.in. pod Verdun. Wielokrotnie ranny, przeżył i doczekał smaku wolności i odrodzenia Polski po I w. światowej. Bardzo aktywnie, czynnie, z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919), m.in. w walkach o Wysoką, Wyrzysk, Szubin i Kcynię. Był dowódcą wielu różnych kompanii. Po zwycięskim powstaniu, brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920. Wielokrotnie odznaczany za męstwo i odwagę. W czasie II wojny był przymusowym robotnikiem w pracy niewolniczej na Zachodzie Europy (Fryzja). Po 1945 roku wrócił do Polski, na Krajnę, a następnie do Pasłęku w woj. olsztyńskim, gdzie zmarł w 1968. Zgodnie ze swoją wolą pochowano go w Fanianowie na ukochanej Krajnie.

Kapitan Teofil Spychała miał wiele pasji. Bardzo interesował się wynalazczością maszyn rolniczych. Jego namiętnością była poezja.

Jest on patronem Koła nr 9 Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego w Pile. Kołem „dowodzi” nieprzerwanie od lat Prezes Jan Ryszard Garbarczyk. Wraz z Zarządem jest mocno zaangażowany w każdą działalność upamiętniającą ludzi, fakty, zdarzenia pierwszego i jedynego zwycięskiego powstania – Powstania Wielkopolskiego. Krzewienie wiedzy, kultywowanie pamięci wśród młodego pokolenia, wartości które przyświecały bohaterskim czynom w życiu powstańców wielkopolskich, to niemal credo działań Prezesa J.R. Garbarczyka i jego współpracowników. Ponadto liczna działalność wydawnicza, zwłaszcza dzięki śp. Romanowi Chwaliszewskiemu i Wojciechowi Kicmanowi, pozwalają zaliczyć Koło nr 9 w Pile do najbardziej aktywnych w Wielkopolsce.

Warto o tym pamiętać w czasach pandemii, wojny u sąsiadów na Ukrainie, ogromnej dezinformacji społeczeństwa przez rządzących i ich mediów. Nasi, często mało znani, a wielcy i skromni bohaterowie są stale duchem obok nas….

szutkowskiWojciech Szutkowski
Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Tematem dominującym lutowej sesji Rady Powiatu w Pile było zapoznanie się i ocena sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Pile, WTZ w Morzewie przy PSONI Koło w Pile, WTZ przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Ujściu, WTZ Caritas w Leżenicy przy Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, WTZ Caritas przy Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Pile i WTZ w Liszkowie przy M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

Liczba uczestników w poszczególnych WTZ waha się w granicach od 25 do 40. Średnia frekwencja w 2022 r mimo ograniczeń „covidowych” wynosiła ponad 80 %. Liczba oczekujących na przyjęcie jest niewielka. Z pracą, warunkami w jakich odbywają się zajęcia uczestników WTZ w poszczególnych tematycznych pracowniach, radni Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa zapoznali się podczas posiedzenia wyjazdowego do WTZ przy PSONI Koło   Pile, przy ul. Motylewskiej. Mimo trudności i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem WTZ, pracownicy – opiekunowie tych placówek wywiązywali się niemal wzorcowo ze swoich obowiązków, stąd podczas sesji radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem w/wym. sprawozdań.

Na pozytywne zasługiwały również zmiany w uchwale budżetowej dot. Wydatków związanych z inwestycjami na drogach, w tym na ul. Okólnej w Pile.

jarczakPaweł Jarczak
Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Transport publiczny to bardzo ważny aspekt dotyczący jakości życia wielu mieszkańców naszego miasta. Jakość tej usługi świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Pile określa przede wszystkim ilość linii autobusowych, częstość kursowania autobusów na danych liniach, koszt pojedynczego biletu za przejazd, jak również jakość taboru wykorzystywanego do świadczenia tej usługi. W tym ostatnim względzie miasto Piła bardzo mocno inwestuje w nowoczesne rozwiązania dotyczące rodzaju napędu kupowanych autobusów. Nie inaczej będzie w najbliższej przyszłości.  Władze miasta w ostatnim czasie podpisały umowę na dofinansowanie w kwocie 9,5 miliona złotych zakupu kolejnych dwóch zeroemisyjnych autobusów elektrycznych oraz trzech zeroemisyjnych autobusów z napędem wodorowym. Równolegle z zakupem autobusów powstanie stacja tankowania wodoru jako niezbędny składnik prawidłowego funkcjonowania całego przedsięwzięcia. Zakup autobusów zostanie zrealizowany w ramach drugiej edycji programu „Zielony Transport Publiczny”.

Taki kierunek rozwoju transportu miejskiego z pewnością przyczyni się do poprawy jakości świadczonych przez MZK usług, ale co równie ważne do ochrony naszego naturalnego środowiska.

dabekStanisław Dąbek
Śródmieście, Zamość

Chciałbym Państwa zachęcić, aby przy rozliczaniu swojego podatku PIT za 2022 przekazać 1,5% na różnego rodzaju ważne fundacje, które funkcjonują w naszym środowisku, w mieście, w regionie. My jako podatnicy możemy z takiego przywileju jak co roku skorzystać. Ta wpłata od nas jest bardzo ważna dla organizacji, które opierają się głównie na tych środkach w swojej działalności. To jest dobry uczynek, który możemy zrobić. Dlatego o to przekazanie 1,5 % Państwa z całego serca proszę. Stowarzyszeń, organizacji w Pile mamy sporo więc jest w czym wybierać.

Również niedawno odbyła się Gala prezydenta Piły „Syriusze 2022”. Przy okazji chciałbym pogratulować wszystkim, którzy zostali nagrodzeni, a szczególnie laureatom w dziedzinie kultury, która jest mi bardzo bliska. Ponadto Grand Prix otrzymała osoba, która w jakimś stopniu kształtowała to miasto. Po latach została Ona zauważona i doceniona. To nie jest tak, że jak ktoś przechodzi na emeryturę to o niej się zapomina. W tym przypadku pamięć o tej Osobie trwa. Jest Nią Tomira Łęska-Oleszak, której serdecznie gratuluję.

Już teraz zapraszam do lektury kolejnych wypowiedzi radnych KO, po marcowej sesji Rady Powiatu w Pile.

M.M.

nadal_kopertowo