Nadanie nazwy dla parku i skweru w Pile

Na wtorkowej 28 sierpnia 2018 r. sesji rady miasta Piły zdecydowano o nadaniu nazwy skwerowi 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 położonemu w rejonie ulic: Bydgoskiej i Al. Powstańców Wielkopolskich w Pile. Także położony w rejonie Bulwarów Chatellerault pomiędzy Al. Jana Pawła II a ul. 11 Listopada w Pile Park będzie nosił nazwę Park nad Gwdą im. Tekli Budnowskiej.

Projektowany park gminny to obszar zielony z dobrze utrzymanym drzewostanem i alejami spacerowymi, usytuowany w rejonie Bulwarów Chatellerault pomiędzy Al. Jana Pawła II i ul. 11 Listopada w Pile, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Gwdy. Propozycja patrona dla parku gminnego odnosi się do Tekli Anny Budnowskiej – siostry Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i rodowitej pilanki. Wskazana nazwa została zaakceptowana przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic działający przy Prezydencie Miasta Piły.

Tekla Anna Budnowska urodziła się w Pile 7 lipca 1907 roku. Była córką zasłużonego dla polskości naszego miasta Józefa Budnowskiego, założyciela chóru „Halka”, uczestnika powstania wielkopolskiego 1918/1919. W 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie. W zakonie pełniła różne posługi. Pracowała, jako nauczycielka i wychowawczyni. W 1935 roku przeniesiona została do szkoły klasztornej w Łomnej na Ukrainie. Od czerwca 1938 roku kierowała szkołą.

Jako przełożona ocaliła od zagłady grupę ponad 100 dziewcząt z Warszawy, w tym 26 dzieci żydowskich. We wrześniu 1943 wobec narastającej represji nazistów ukraińskich przeniosła zakład wychowawczy do Warszawy, by później udać się z wychowankami na dalszą tułaczkę, 12 sierpnia 1944 roku, podczas powstania warszawskiego. Po wojnie, w latach 1948-1972 pracowała w Brazylii, pełniąc różne odpowiedzialne funkcje, w tym przez 9 lat (1948-1957), jako przełożona prowincji Dzieciątka Jezus w Kurytybie. Zakładała szkoły, internaty, szpitale, domy starców. Po powrocie do kraju, w latach 1972 – 1984 była Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zmarła 17 marca 1994 roku w Warszawie. Jest pierwszą pilanką, odznaczoną medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” ustanowionym w 1963 roku przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

Z wnioskiem o nadanie nazwy 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 dla skweru położonego w rejonie ulic Bydgoskiej i Al. Powstańców Wielkopolskich w Pile wystąpiło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 /1919, Koło nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile. Wskazana nazwa została zaakceptowana przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic działający przy Prezydencie Miasta Piły.

Nadanie skwerowi nazwy będzie wyrazem szacunku dla Powstańców Wielkopolskich, którzy zamieszkiwali w Pile po wyzwoleniu w 1945 roku, wnosząc istotny wkład w jej odbudowę. Podjęcie tej uchwały przez radnych to jedno z wydarzeń, które wpisują się w plan obchodów, które w Pile jak i w całym kraju uczczą 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

W kontekście naszego regionu warto utrwalać wiedzę o tym, że to właśnie w wyniku powstania 1918 – 1919 Wielkopolska ostatecznie weszła w granice państwa polskiego, a na jej terytorium wprowadzono zasady rozejmu z Compiegne z 11 listopada 1918 roku, kończącego I Wojnę Światową .

(SE)

nadanie_nazw00

nadanie_nazw23 nadanie_nazw01 nadanie_nazw02 nadanie_nazw03 nadanie_nazw04 nadanie_nazw05 nadanie_nazw06 nadanie_nazw07 nadanie_nazw08 nadanie_nazw09 nadanie_nazw10 nadanie_nazw11 nadanie_nazw12 nadanie_nazw13 nadanie_nazw14 nadanie_nazw15 nadanie_nazw16 nadanie_nazw17 nadanie_nazw18 nadanie_nazw19 nadanie_nazw20 nadanie_nazw21 nadanie_nazw22