Nagrody Prezydenta Piły za wyniki w nauce, sporcie i szczególne osiągnięcia

22 września po raz czwarty na scenie RCK w Pile mogliśmy zobaczyć najlepszych uczniów nagrodzonych nagrodą Prezydenta Miasta Piły – Piotra Głowskiego na podstawie uchwał Rady Miasta Piły w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, oraz w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.

Gmina Piła uznała, iż należy umożliwić otrzymanie Nagrody Prezydenta Miasta Piły wybitnie uzdolnionym, aktywnym, otwartym na wiedzę i sport uczniom, uczącym się w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy Piła. Uczniowie otrzymali nagrody finansowe.

– To jest taki dzień świąteczny. Staramy się za każdym razem, by chociaż na godzinę zapaliły się światła dla tych, którzy nie tylko są najlepsi w swoich szkołach, klasach, ale znajdują czas na pasje, na to, aby stawać w szranki sportowe, recytować, pisać. Ilość tych różnych umiejętności osób nagrodzonych, a było ich 149, budzi szacunek. Jesteśmy dumni z pilskich uczniów – mówił podczas spotkania Piotr Głowski, prezydent Piły.

Warunkiem ubiegania się o nagrodę było spełnienie przez ucznia łącznie następujących kryteriów (uwzględniających wyniki czerwcowej promocji uzyskanej w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek):

– uzyskanie średniej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszej niż 5,50 w szkole podstawowej i nie mniejszej niż 5, 30 w gimnazjum,

– wzorowa roczna ocena zachowania,

– wykazanie się co najmniej jednym szczególnym, indywidualnym osiągnięciem (z wykluczeniem sukcesów sportowych), takim jak zajęcie odpowiedniego miejsca w olimpiadach, turniejach, konkursach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych na szczeblu:

a) miejskim, objętym patronatem Prezydenta Miasta Piły – od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata,

b) powiatowym, organizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego – od I do VI miejsca lub uzyskanie tytułu laureata,

c) rejonowym, organizowanym przez Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – od I do IX miejsca lub uzyskanie tytułu laureata,

d) wojewódzkim, organizowanym przez Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – od I do XII miejsca lub uzyskanie tytułu laureata, e) ogólnopolskim, organizowanym przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej – od I do XV miejsca lub uzyskanie tytułu laureata.

Warunkiem ubiegania się o nagrodę za osiągnięcia sportowe było spełnienie przez ucznia łącznie następujących kryteriów (uwzględniających wyniki uzyskane w czerwcowej klasyfikacji roku szkolnego, w którym składany jest wniosek):

– uzyskanie średniej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszej niż 4,50 w szkole podstawowej i nie mniejszej niż 4,30 w gimnazjum,

– co najmniej bardzo dobra roczna ocena z zachowania,

– zajęcie, co najmniej III miejsca (indywidualnie lub zespołowo) w mistrzostwach Wielkopolski w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” lub inne związki sportowe, lub zajęcie, co najmniej VIII miejsca (indywidualnie lub zespołowo) w zawodach rangi Mistrzostw Polski organizowanych przez zawiązki sportowe

LISTA UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA PIŁY ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

Jan Stanisław Łazanowski, Szkoła Podstawowa Nr 1
Magdalena Marta Wagner, Szkoła Podstawowa Nr 1
Martyna Wiktoria Czaińska, Szkoła Podstawowa Nr 1
Wiktoria Szewczyk, Szkoła Podstawowa Nr 1
Martyna Wybraniec, Szkoła Podstawowa Nr 1
Julia Wodzińska, Szkoła Podstawowa Nr 1
Amelia Liwia Olszewska, Szkoła Podstawowa Nr 1
Klaudia Magdalena Marszał, Szkoła Podstawowa Nr 1
Wojciech Damian Drygała, Szkoła Podstawowa Nr 1
Roksana Adriana Więckowska, Szkoła Podstawowa Nr 1
Nikola Sprenger, Szkoła Podstawowa Nr 2
Karolina Miedzianowska, Szkoła Podstawowa Nr 2
Hanna Krajewska, Szkoła Podstawowa Nr 2
Martyna Maria Białek, Szkoła Podstawowa Nr 2
Klaudia Monika Pływaczyk, Szkoła Podstawowa Nr 4
Jakub Nowacki, Szkoła Podstawowa Nr 4
Anna Urszula Smolarska, Szkoła Podstawowa Nr 4
Paulina Gniot, Szkoła Podstawowa Nr 4
Tomasz Mosler, Szkoła Podstawowa Nr 4
Jakub Bąk, Szkoła Podstawowa Nr 4
Zuzanna Gryka, Szkoła Podstawowa Nr 4
Oliwia Wojtalewicz, Szkoła Podstawowa Nr 4
Filip Wasilewski, Szkoła Podstawowa Nr 4
Jakub Jarczak, Szkoła Podstawowa Nr 4
Oskar Kacper Hryckiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 4
Kacper Kowalski, Szkoła Podstawowa Nr 4
Wiktoria Marietta Pytlarz, Szkoła Podstawowa Nr 5
Adrian Roman Krysiak, Szkoła Podstawowa Nr 5
Tomasz Serbyn, Szkoła Podstawowa Nr 5
Zuzanna Szydłowska, Szkoła Podstawowa Nr 5
Marika Zawada, Szkoła Podstawowa Nr 5
Karolina Szaumkesel, Szkoła Podstawowa Nr 5
Dominika Kołodziejczyk, Szkoła Podstawowa Nr 7
Natalia Zuzanna Janocha, Szkoła Podstawowa Nr 7
Amelia Maria Krysiak, Szkoła Podstawowa Nr 7
Amelia Podpora, Szkoła Podstawowa Nr 7
Karolina Borkowska, Szkoła Podstawowa Nr 7
Malina Majda, Szkoła Podstawowa Nr 7
Martyna Jagoda Kot, Szkoła Podstawowa Nr 7
Wiktoria Anna Koładkiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 7
Szymon Piotr Jerks, Szkoła Podstawowa Nr 7
Malwina Jedlikowska, Szkoła Podstawowa Nr 7
Oliwier Maciej Dobosz, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Zofia Drożdż, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Aleksander Michał Kamiński, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Mateusz Golisz, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Gabriela Ziesche, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Aleksandra Rucka, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Julia Maria Dołgowicz, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Julia Zaborska, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Klaudia Płotka, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Iga Weronika Lewandowska, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Julia Maria Kijek, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Marta Kreczmer, Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Bartosz Gryka, Zespół Szkół Nr 1
Alicja Muszyńska, Zespół Szkół Nr 1
Oliwia Załachowska, Zespół Szkół Nr 1
Dawid Ślebioda, Zespół Szkół Nr 1
Kornel Rysiewski, Zespół Szkół Nr 1
Olga Ziuzia, Zespół Szkół Nr 1
Krzysztof Oskar Łapacz, Zespół Szkół Nr 1
Baczkowska Daria, Zespół Szkół Nr 2
Martyna Budniok, Zespół Szkół Nr 2
Weronika Czajkowska, Zespół Szkół Nr 2
Kaja Wiktoria Dudek, Zespół Szkół Nr 2
Grzegorz Drozda, Zespół Szkół Nr 2
Maja Anna Ganske, Zespół Szkół Nr 2
Mikołaj Rafał Grabowski, Zespół Szkół Nr 2
Kacper Mateusz Iwicki, Zespół Szkół Nr 2
Michał Mikołajczuk, Zespół Szkół Nr 2
Kacper Musiał, Zespół Szkół Nr 2
Zuzanna Paliwoda, Zespół Szkół Nr 2
Paulina Agnieszka Pasternak, Zespół Szkół Nr 2
Aleksandra Piątek, Zespół Szkół Nr 2
Mateusz Sadłowski, Zespół Szkół Nr 2
Oliwia Karolina Sawińska, Zespół Szkół Nr 2
Wiktor Gabriel Sienkiewicz, Zespół Szkół Nr 2
Marcin Robert Sierhart, Zespół Szkół Nr 2
Marta Agnieszka Strzelec, Zespół Szkół Nr 2
Anna Ewa Chlebek, Zespół Szkół Nr 2
Aleksandra Jaraszkiewicz, Zespół Szkół Nr 3
Konrad Kliber, Zespół Szkół Nr 3
Weronika Jarczak, Zespół Szkół Nr 3
Julia Magdalena Gładka, Zespół Szkół Nr 3
Monika Mrotek, Zespół Szkół Nr 3
Daria Miśkowiec, Zespół Szkół Nr 3
Dorota Agnieszka Solarska, Zespół Szkół Nr 3
Jakub Szymon Pacocha, Zespół Szkół Nr 3
Patrycja Alicja Drzewiecka, Zespół Szkół Nr 3
Jakub Bartosz Kujawski, Zespół Szkół Nr 3
Dawid Brzeziński, Zespół Szkół Nr 3
Alicja Krystyna Tyrańska, Zespół Szkół Nr 3
Julia Justyna Opiłowska, Zespół Szkół Nr 3
Kornelia Sobisiak, Zespół Szkół Nr 3
Gabriela Bazimierowska, Zespół Szkół Nr 3
Karol Wiśniowiecki, Zespół Szkół Nr 3
Michał Łuba, Gimnazjum Nr 4
Nikola Aleksandra Czyżykowska, Gimnazjum Nr 4
Weronika Agnieszka Pytlarz, Gimnazjum Nr 4
Wiktor Wagner, Gimnazjum Nr 4
Martyna Małgorzata Czachowska, Gimnazjum Nr 4
Emil Krzysztof Domański, Gimnazjum Nr 4
Sylwia Marczyk, Gimnazjum Nr 4
Remigiusz Jan Białek, Gimnazjum Nr 5
Laura Chuchla, Gimnazjum Nr 5
Aleksandra Jolanta Kamińska, Gimnazjum Nr 5
Natalia Anna Wojtowicz, Gimnazjum Nr 5
Zuzanna Julia Wójcik, Gimnazjum Nr 5
Dominika Bielawska, Gimnazjum Nr 5
Agnieszka Paulina Chwałek, Gimnazjum Nr 5
Monika Fabijańczuk, Gimnazjum Nr 5
Angelika Maria Przeciszowska, Gimnazjum Nr 5
Katarzyna Starkowska, Gimnazjum Nr 5
Barbara Muszyńska, Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Kajetan Granops, Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Szymon Stróżyński, Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Klaudia Kowalska, II Gimnazjum Anglojęzyczne Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Katarzyna Joanna Kubicka, II Gimnazjum Anglojęzyczne Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Natalia Sałata, II Gimnazjum Anglojęzyczne Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Weronika Metzger, II Gimnazjum Anglojęzyczne Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Michał Adam Przypaśniak, II Gimnazjum Anglojęzyczne Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Maciej Dawid Łukaszczyk, II Gimnazjum Anglojęzyczne Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Maksym Cieślewicz, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Laura Konarska, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Marcelina Katarzyna Kurzac, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Marek Rewoliński, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Wojciech Mierzwicki, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Weronika Małgorzata Karczewska, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Amelia Paulina Pietrzak, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Stanisław Jan Subczyński, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Bartłomiej Skowyra, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Anna Maria Futyma, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Maria Barbara Kawałko, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Maja Łucja Jelińska, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Michalina Rewolińska, Salezjańska Szkoła Podstawowa
Adamek Zuzanna Maria, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Anna Małgorzata Bulicz, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Matylda Cieślewicz, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Alicja Chowra, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Kacper Czajka, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Mikołaj Tomasz Dawidziuk, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Oliwia Wiktoria Drożdż, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Martyna Zuzanna Jedlikowska, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Pola Marta Jelińska, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Julia Joanna Jurczenko, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Tomasz Konieczny, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Michał Lewandowski, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Jagoda Maria Pachowicz, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Szymon Kornel Politowski, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego

Tekst i foto: Sebastian Daukszewicz

nagrody_prezydenta10

nagrody_prezydenta54 nagrody_prezydenta11 nagrody_prezydenta12 nagrody_prezydenta13 nagrody_prezydenta14 nagrody_prezydenta15 nagrody_prezydenta16 nagrody_prezydenta17 nagrody_prezydenta18 nagrody_prezydenta19 nagrody_prezydenta20 nagrody_prezydenta21 nagrody_prezydenta22 nagrody_prezydenta23 nagrody_prezydenta24 nagrody_prezydenta25 nagrody_prezydenta26 nagrody_prezydenta27 nagrody_prezydenta28 nagrody_prezydenta29 nagrody_prezydenta30 nagrody_prezydenta31 nagrody_prezydenta32 nagrody_prezydenta33 nagrody_prezydenta34 nagrody_prezydenta35 nagrody_prezydenta36 nagrody_prezydenta37 nagrody_prezydenta38 nagrody_prezydenta39 nagrody_prezydenta40 nagrody_prezydenta41 nagrody_prezydenta42 nagrody_prezydenta43 nagrody_prezydenta44 nagrody_prezydenta45 nagrody_prezydenta46 nagrody_prezydenta47 nagrody_prezydenta48 nagrody_prezydenta49 nagrody_prezydenta50 nagrody_prezydenta51 nagrody_prezydenta52 nagrody_prezydenta53

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *