Nagrody Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury – złóż wniosek

nagrody_starosty

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie Nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski należy składać do 31 października 2016 roku.

Wnioski mogą składać oprócz członków Zarządu Powiatu również dyrektorzy instytucji kultury z terenu powiatu pilskiego, organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia oraz władze uczelni, osoby fizyczne lub prawne oraz inne podmioty niewymienione wcześniej. Nagrody mają charakter finansowy i mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny ich działalności lub osiągnięć.

– Nagrodami tymi, chcemy uhonorować wybitne osoby i podmioty, które pracują na rzecz upowszechniania kultury w powiecie pilskim – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. – Często są to uznani artyści, ale są to także osoby zajmujące się działalnością kulturalną w małych, lokalnych środowiskach, które też chcemy docenić. Zachęcam więc do składania propozycji.

Zgodnie z regulaminem, corocznie może być przyznanych do 10 nagród. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które wpłyną w terminie i spełnią wymagania formalne. Wnioski opiniować będzie komisja powołana zarządzeniem Starosty Pilskiego. Starosta podejmie ostateczną decyzję komu przyznać nagrody i w jakiej wysokości. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 210 93 40.

Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Uchwała Nr XXXIII.316.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 października 2013r.)

Zmiany do Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016r.)

Wniosek o przyznanie nagrody

A.M.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *