Nagrody Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury – złóż wniosek

nagrody_Starosty_w_dziedzinie_kultury

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie nagrody Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski należy składać do 31 października 2015 roku.

Wnioski mogą składać oprócz Zarządu Powiatu również dyrektorzy instytucji kultury z terenu powiatu pilskiego, organy administracji rządowej i samorządowej, związki i stowarzyszenia oraz władze uczelni. Nagrody mają charakter finansowy i mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny ich działalności lub osiągnięć. Corocznie może być przyznanych 10 nagród. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które wpłyną w terminie i spełnią wymagania formalne. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 210 93 40.

Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Uchwała Nr XXXIII.316.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 października 2013 r.) http://www.bip.powiat.pila.pl/gfx/pila/files/2013/urp_2013/urp_xxxiii_316_2013_z.pdf
Wniosek http://www.powiat.pila.pl/uploads/files/aktualnosci/2014/wniosek_o_przyznanie_nagrody.pdf

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *