Najkorzystniejsza oferta na remont DK10 Jeziorki – Śmiłowo

najlepsza_oferta

Oferta firmy Colas Polska Sp. z o. o okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na remont 2,5 kilometrowego odcinka DK10 na odcinku Jeziorki –Śmiłowo. Firma zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 2 425 726,20 zł brutto. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie to niezwłocznie zostanie zawarta umowa. Termin realizacji to 86 dni od dnia podpisania umowy.  

Zakres prac

W ramach remontu odcinka DK10 zostaną wykonane następujące roboty:

– frezowanie nawierzchni,
– remont cząstkowy nawierzchni,
– wymiana podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni,
– uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.

GDDKiA Poznań