Najlepsi z najlepszych w służbie kryminalnej

Drugi dzień finału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”, upłynął w równie gorącej atmosferze rywalizacji co dzień poprzedni. Nic w tym dziwnego, ponieważ był to dzień podsumowujący wszystkie konkurencje, a poza tym rywalizowały ze sobą drużyny złożone z najlepszych funkcjonariuszy reprezentujących komendy wojewódzkie oraz garnizon stołeczny, wyłonione w ramach wewnętrznych eliminacji.

Pierwszą konkurencją drugiego dnia był sprawdzian umiejętności strzeleckich, w którym po wtorkowych zmaganiach tym razem wystartowali kierownicy drużyn i policjanci dochodzeniowo – śledczy. W tym samym czasie test wiedzy zawodowej i sprawdzian wiedzy praktycznej rozwiązywali policjanci operacyjno – rozpoznawczy oraz test wiedzy – technicy kryminalistyki.

W środowe popołudnie sprawdzono umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wybrany członek każdej z uczestniczących w konkursie drużyn miał, według założenia, zademonstrować algorytm postępowania w przypadku znalezienia nieprzytomnego, podtopionego dziecka i udzielić mu pierwszej pomocy poprzez prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

W tym samym czasie w sali konferencyjnej odbyła się Odprawa Zastępców Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. Kryminalnych, której przewodniczył nadinsp. Mirosław Schossler – I Zastępca Komendant Głównego Policji. Goście zwiedzili także nowocześnie wyposażone sale do szkoleń techników kryminalistyki.

Trzeciego dnia konkursu w auli Szkoły Policji odbyła się ceremonia rozdania nagród i wyróżnień jego laureatom. Zebranych przywitał i wygłosił okolicznościowe przemówienie Komendant pilskiej Szkoły Policji insp. Jerzy Powiecki. Wśród gości obecni byli: nadinsp. Mirosław Schossler – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Grzegorz Krysmann – Dyrektor Departamentu Organizacji Pracy i Wizytacji Prokuratury Generalnej, insp. dr Waldemar Krawczyk – Dyrektor Laboratorium Kryminalistycznego Policji wraz ze swoim Zastępcą mł. insp. Adamem Frankowskim, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego Eligiusz Komarowski, I Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc, Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Zbigniew Taraś – członek zarządu Stowarzyszenia SYGNAŁ, dr Henry Lee – międzynarodowej sławy naukowiec z Uniwersytetu New Haven i specjalista nauk kryminalistycznych.

W finale konkursu wyłonieni zostali: najlepszy policjant dochodzeniowo – śledczy, najlepszy policjant operacyjno – rozpoznawczy, najlepszy technik kryminalistyczny, najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą. W każdej z wymienionych kategorii policjanci wyróżnieni zostali indywidualnie zajmując trzy kolejne miejsca na podium. Wyłoniono także najlepszą drużynę służby kryminalnej polskiej Policji roku 2015, którą została reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przyznano również nagrodę dla najlepszej zawodniczki konkursu, którą zdobyła policjantka, będąca absolwentką kursu podstawowego pilskiej Szkoły Policji.

Na laureatów konkursu czekały cenne nagrody (m.in. finansowe, rzeczowe, odznaki lauretatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, puchary i dyplomy) ufundowane przez: Minister Spraw Wewnętrznych Teresę Piotrowską, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Stowarzyszenie SYGNAŁ, Starostę Pilskiego Franciszka Tamasa i Prezydenta Miasta Piły dr. Piotra Głowskiego.

Obecni na uroczystości Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji, których drużyny zajęły miejsca na podium otrzymali listy gratulacyjne. Okolicznościowymi dyplomami od Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, za wkład w upowszechnianie wiedzy z dziedziny kryminalistyki, uhonorowano: kom. Michała Białęckiego – Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Biura Służby Kryminalnej KGP, nadkom. Roberta Sierzputowskiego z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Biura Służby Kryminalnej KGP, kom. Jolantę Browarską z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Biura Służby Kryminalnej KGP, prof. Henrego C. Lee z Uniwersytetu New Haven.

Podczas uroczystości głos zabrali nadinsp. Mirosław Schossler, Grzegorz Krysman i Piotr Florek, którzy w swoich wystąpieniach pogratulowali zwycięzcom ich zaangażowania, pasji i profesjonalizmu, życząc wszelkiej pomyślności w dalszej, codziennej służbie.
Uroczystość zakończyła się ciekawymi wykładami okolicznościowymi (ilustrowanymi prezentacjami multimedialnymi) prof. Lee i prof. Tomaszewskiego, a dotyczącymi szeroko pojętej kryminalistyki i zmian w procedurze karnej, które wejdą w życie od dnia 1 lipca tego roku i ich znaczenia w codziennej pracy Policji.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Prokurator Generalny Andrzej Seremet, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

Autorzy: Anna Fons, Jacek Czechowski
Zdjęcia Włodzimierz Chamczyk

Linki:
Odprawa:
http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/archiwum-aktualnosci/252-2015/czerwiec-2015/2775-odprawa-sluzby-kryminalnej.html

najlepsi_z_najlepszych10

najlepsi_z_najlepszych19 najlepsi_z_najlepszych11 najlepsi_z_najlepszych12 najlepsi_z_najlepszych13 najlepsi_z_najlepszych14 najlepsi_z_najlepszych15 najlepsi_z_najlepszych16 najlepsi_z_najlepszych17 najlepsi_z_najlepszych18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *