Najlepsza klasa policyjna w Polsce

W dniach 1 – 2 czerwca w Szkole Policji w Pile odbywał się VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, który zorganizowany został pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, Starosty Pilskiego – Franciszka Tamasa, Prezydenta Miasta Piły – dr. Piotra Głowskiego oraz NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile.

Turniej jest autorskim pomysłem pilskiej Szkoły Policji, który ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integracji młodzieży klas „policyjnych”. Jest on także okazją do spotkania dyrektorów szkół, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym, w celu wymiany dobrych praktyk.
W wyniku eliminacji do Turnieju zakwalifikowanych zostało 25 szkół (w ze zgłoszonych 67, tym współorganizator czyli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile oraz szkoły, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej edycji) z terenu całej Polski. W finale Szkołę Policji w Pile odwiedziły reprezentacje z: Białego Boru, Bujn, Czarnkowa, Jarocina, Katowic, Komornicy (Serock), Kościerzyny, Malborka, Marcinkowic, Nowogardu, Ostrołęki, Piechowic, Płońska, Poznania, Prószkowa (koło Opola), Radomia, Radoryża Smolanego, Słupska, Suwałk, Środy Wielkopolskiej, Wojsławic i Żor.

W VII edycji Turnieju rozegrane zostały następujące konkurencje:
– sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji, test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
– test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i test umiejętności strzeleckich.

Podczas kolejno przeprowadzanych konkurencji losy pierwszego miejsca ważyły się do ostatniej chwili, a liczba różnica punktów zdobytych przez kilka reprezentacji była minimalna, ale zaszczytny tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2015” zdobyła reprezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, zdobywając 446 pkt w klasyfikacji generalnej. Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharem ufundowanym przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, który wręczył nadinsp. Władysław Padło pełnomocnik Komendant Głównego Policji ds. Kontaktów z Samorządem Terytorialnym i Organizacjami Społecznymi, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów Turnieju oraz pamiątkowym dyplomem.

1Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, zdobywając 443 pkt oraz puchar ufundowany przez Komendanta Szkoły Policji w Pile, pamiątkowy dyplom, a także nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Pilskiego Franciszka Tamasa, które w jego imieniu wręczył Eligiusz Komarowski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego.

Na trzecim stopniu podium stanęła reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach, która zdobyła 441 pkt w klasyfikacji generalnej, puchar ufundowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile, który wręczył podinsp. Rafał Socha, nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły pana Piotra Głowskiego oraz dyplom.

Trzej najlepsi zawodnicy w konkurencjach: sprawdzian wiedzy i test sprawności fizycznej zostali uhonorowani złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami ufundowanymi przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile, dyplomami, a także nagrodami ufundowanymi przez Lakiernictwo Pojazdowe Adam Luboński, Studio Promocyjno – Handlowe „Credo” Jacek Bogusławski oraz firmę TIP-TOP Marka Tabały.

Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski ufundował puchar dla zawodniczki, która najszybciej, spośród dziewcząt, pokonała turniejowy tor przeszkód. Została nią reprezentantka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku – Sara Pypeć.

W klasyfikacji drużynowej konkurencji Test umiejętności strzeleckich, zawodnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Studio Promocyjno – Handlowe „Credo” Jacek Bogusławski.

Wszyscy uczestnicy Turnieju oraz biorące w nim udział szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W ceremonii zakończenia, która odbyła się na nowoczesnych obiektach sportowych Szkoły Policji uczestniczyli poza wymienionymi wcześniej m.in. mł. insp. Beata Różniak – Krzeszewska – Komendant Powiatowy Policji w Pile, bryg. Robert Komarnicki – Zastępca Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, nadkom. Zbigniew Bartosiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu KGP, ks. Stanisław Oracz – Dziekan Dekanatu Pilskiego, kom. Maciej Purol – Naczelnik Wydziału Prewencji, reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Anna Fons

najlepsza_klasa_policyjna10

najlepsza_klasa_policyjna22 najlepsza_klasa_policyjna11 najlepsza_klasa_policyjna12 najlepsza_klasa_policyjna13 najlepsza_klasa_policyjna14 najlepsza_klasa_policyjna15 najlepsza_klasa_policyjna16 najlepsza_klasa_policyjna17 najlepsza_klasa_policyjna18 najlepsza_klasa_policyjna19 najlepsza_klasa_policyjna20 najlepsza_klasa_policyjna21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *