Najlepsze wielkopolskie szkoły i nauczyciele nagrodzeni

Pod patronatem Tętna Regionu

21 października w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu odbyły się Wielkopolskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”. W konkursach złożono łącznie 260 wniosków, w tym 137 wniosków o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz 123 wnioski o tytuł „Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

– Dobry nauczyciel, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – pisał Janusz Korczak. Takich właśnie nauczycieli mamy Wielkopolsce – mówiła podczas uroczyści Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem konkursu o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku” jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół, kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. W konkursie wzięły udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Zwycięzcą konkursu zostało Gimnazjum nr 1 z Oddziałami dwujęzycznymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu, które otrzymało tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku”, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 30 tys. zł.

Celem Konkursu „Wielkopolski Nauczyciel Roku” jest wyróżnienie nauczycieli:

– cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy

–  którzy kształcą i wychowują dzieci i młodzież rozwijając u nich poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnują patriotyzm regionalny,

– dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań,

– cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,

– którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania,

– posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,

– czynnie zaangażowanych w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcą tego konkursu został Piotr Pasik, nauczyciel chemii i biologii oraz dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, który otrzymał tytuł „Wielkopolski Nauczyciel Roku”, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.

W sumie podczas piątkowej Gali wyróżniono 20 wielkopolskich szkół i 16 nauczycieli.  Wśród wyróżnionych szkół znał się m.in. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie. W pierwszej piątce znalazło się również Przedszkole Samorządowe w Margoninie. W kategorii „Wielkopolski Nauczyciel Roku” Maria Jaszczyk nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Górznej koło Złotowa znalazła się w pierwszej piątce. Wśród osób wyróżnionych znalazł się m.in.  Jan Palacz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie) oraz Beata Lipowicz (Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile).

Podczas uroczystości wręczono Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa”.  Na zakończenie przed publicznością wystąpił zespół Audiofeels .

Wyniki Konkursu o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku”:

Zwycięzca

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu

Laureaci

Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 7 w Kaliszu

Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. S. Staszica w Koninie

Przedszkole Samorządowe w Margoninie

Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie

Wyróżnieni

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu

Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu

Zespół Szkół w Parkowie

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrzeszowie

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie

I. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie

Przedszkole Samorządowe „Pod Debem” w Karolewie

Wyniki Konkursu o tytuł „Wielkopolski Nauczyciel Roku”:

Zwycięzca

Piotr Pasik – Zespół Szkół nr 1 Lisków

Laureaci

Bernadeta Mika – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu

Emilia Mendak – Zespół Szkół Ekonomicznych  w Poznaniu

Maria Jaszczyk – Szkoła Podstawowa w Górznej koło Złotowa

Marek Czapla – Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim

Wyróżnieni

Beata Dziwis – Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Rostarzewie

Małgorzata Rogal Dropińska – Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie

Mirosława Wawrzyniak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach

Małgorzata Walczykiewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie

Jakub Niewiński – Gimnazjum nr 1  w Murowanej Goślinie

Beata Buchwald – Zespół Szkół w Mosinie

Piotr Kempiński – V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

Stanisław Plebański – III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

Sylwia Baranowska – Zespół Szkół nr 11 w Kaliszu

Witold Wojciechowski – I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Michał Rek – Szkoła Podstawowa w Osieczy

Joanna Gadomska – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie,

Jan Palacz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie

Beata Lipowicz – Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile

Jolanta Lorek – III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

Ewa Weil – Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Belęcinie.

Sebastian Daukszewicz

czolowkowe_najlepsze_wielkopolskie_szkoly

nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli01 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli02 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli03 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli04 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli05 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli06 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli07 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli08 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli09 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli10 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli11 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli12 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli13 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli14 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli15 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli16 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli17 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli18 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli19 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli20 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli21 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli22 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli23 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli24 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli25 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli26 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli27 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli28 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli29 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli31 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli32 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli33 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli34 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli35 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli36 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli37 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli38 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli39 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli40 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli41 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli42 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli43 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli44 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli45 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli46 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli47 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli48 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli49 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli50 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli51 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli52 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli53 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli54 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli55 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli56 nagrody_dla_najlepszych_nauczycieli57