Napisali List do Ojca

Wzruszające, niejednokrotnie pełne gorzkich słów ale też te pełne miłości, ukazujące rzeczywistość polskich dzieci listy po raz piąty zostały napisane na doroczny konkurs List do Ojca organizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP – senatorów, którzy zadeklarowali przeprowadzenie konkursu oraz ich biura, zespół tato.net Fundacji im. św. Cyryla i Metodego. Partnerem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka.

Ideą konkursu jest skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z niezastąpioną rolą ojca w życiu dziecka. Zaangażowanie jak największej liczby szkół w propagowanie roli ojca w budowaniu harmonii rodzinnej i procesie wychowawczym dzieci. Tworzenie lokalnych środowisk wspierających kulturę odpowiedzialnego ojcostwa, propagowanie przykładów dobrego godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową ojców rodzin.

Celem jest także zainteresowanie senatorów rolą ojców w polskich rodzinach, a w szczególności w życiu i rozwoju emocjonalnym dziecka.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu miała miejsce 18 września 2019 r. W Regionalnym Centrum Kultury. Jedną z fundatorek nagród była posłanka Maria Małgorzata Janyska.

Wybrane listy odczytali podczas uroczystości posłanka Maria Małgorzata Janyska, senator Mieczysław Augustyn, przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica, prezydent Piły Piotr Głowski.

Miejsce VI
DOMINIK BARANIENKO – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W MORAKOWIE

Miejsce V
AGATA MARIASIK – SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU

Miejsce IV
JAGODA LEONARCZYK – SZKOŁA  PODSTAWOWA  IM. JÓZEFA CHOCISZEWSKIEGO W CHEŁŚCIE

Miejsce III
JAKUB DOMAŃSKI – SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚMIŁOWIE

Miejsce II
KINGA BARSZCZ – SZKOŁA  PODSTAWOWA  IM. JÓZEFA NOJI W PĘCKOWIE

Miejsce I
MARTYNA SUWARY – SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI UJSKIEJ

UM Piły

napisali_list_do_ojca1_01

napisali_list_do_ojca1_04 napisali_list_do_ojca1_02 napisali_list_do_ojca1_03