Narada operacyjna z przedstawicielami OSP

W dniu 16 marca 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży odbyła się narada operacyjna z Komendantami Gminnymi OSP i Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu chodzieskiego. Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny. W spotkaniu z ramienia Komendy uczestniczyli również: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Leszek Naranowicz, D-ca JRG kpt. Maciej Zwierzykowski, pracownicy Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego mł. asp. Artur Binkowski, sekc. Kamil Woźniak oraz Dowódcy zmian i Z-cy dowódców zmian z JRG PSP w Chodzieży: asp. sztab. Paweł Felski, mł. kpt. Michał Mulka i st. asp. Dominik Gapiński.

W trakcie narady omówiono następujące tematy:

– wnioski z ćwiczeń i warsztatów, które odbyły się w 2015 roku,

– roczny plan doskonalenia zawodowego dla OSP na 2016,

– plan szkoleń dla OSP na 2016 rok,

– bieżące sprawy operacyjno – szkoleniowe.

Spotkanie było okazją do podziękowania strażakom OSP za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz za współpracę z komendą w minionym 2015 roku. Komendant wyraził także nadzieje na dalsze zaangażowanie druhów i zaprosił do udziału w warsztatach, szkoleniach oraz różnego rodzaju uroczystościach w roku bieżącym.

Tekst: st. kpt. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: sekc. Kamil Woźniak

01

02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *