Narada podsumowująca działalność pilskiej komendy PPSP w 2022 roku

13 lutego 2023 roku w sali widowiskowej Centrum Integracji Społeczno–Kulturalno– Naukowej „ISKRA”, odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, za rok sprawozdawczy 2022.

Uroczystość zgromadziła szerokie grono osób, do których należeli:

 • Marcin Porzucek – Poseł na Sejm RP;
 • bryg. Tomasz Grelak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
 • Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski
 • Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski
 • Krzysztof Sadowski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego
 • Bogusława Jagodzińska – Burmistrz Wyrzyska
 • Krzysztof Jacek Oświecimski – Burmistrz Miasteczka Krajeńskiego
 • Artur Kłysz – Burmistrz Wysokiej
 • Krzysztof Rutkowski – Wójt Białośliwia
 • Tobiasz Wiesiołek – Wójt Szydłowa
 • mł. bryg. Adam Grunwald – Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży
 • mł. kpt. Tomasz Lewandowski – Komendant Powiatowy PSP w Złotowie
 • mł. bryg. Patryk Zieliński – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Czarnkowie
 • podinsp. Marcin Kowalski – Komendant Powiatowy Policji w Pile
 • mjr Robert Nazaruk – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Pile
 • Wojciech Nosek – Komendant Straży Miejskiej w Pile
 • Marcin Chirrek – Zastępca Dyrektora RDLP w Pile
 • Adam Standio – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra
 • Danuta Kmieciak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
 • Marek Cynarski – Zastępca Kierownika PGNiG Rejon Dystrybucji Gazu w Pile
 • ks. Krzysztof Kowal – kapelan służb mundurowych powiatu pilskiego
 • Grzegorz Rzymski – Komendant Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile
 • Krzysztof Fojt – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile, wraz z Prezesami i Komendantami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pilskiego
 • Zbigniew Musiał – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KP PSP w Pile
 • Łukasz Kreskowiak – Przewodniczący Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Strażaków Florian
 • Leszek Matelski – Przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski

Uroczystość zaczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Tomaszowi Grelakowi, po czym przystąpiono do oficjalnego przekazania czterech nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla pilskiej komendy.

Wręczenia kluczyków do pojazdów dokonali:

 • Marcin Porzucek – Poseł na Sejm RP
 • bryg. Tomasz Grelak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
 • bryg. Jarosław Kołak – Komendant Powiatowy PSP w Pile

Po uroczystym przekazaniu nastąpiło poświęcenie pojazdów, którego dokonał ks. Krzysztof Kowal – kapelan służb mundurowych powiatu pilskiego. Następnie zaprezentowano krótki pokaz możliwości dźwiękowo-świetlnych nowych pojazdów.

Kolejnym etapem narady było powitanie przez Komendanta Powiatowego PSP w Pile, bryg. Jarosława Kołaka przybyłych gości, który to następnie przystąpił do podsumowania działalności za miniony okres w formie prezentacji multimedialnej zawierającej zagadnienia z zakresu operacyjnego, kwatermistrzowskiego, kadrowego, szkoleniowego, a także finansowego.

Spotkanie było również doskonałą okazją do wręczenia okolicznościowych statuetek, w formie podziękowania za bieżącą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego.

W kolejnej części odczytano również przekazane na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Pile listy:

 • gen. brygadiera Andrzej Bartkowiaka – Komendanta Głównego PSP
 • Michała Zielińskiego – Wojewody Wielkopolskiego

Na zakończenie narady przedstawiono plany pracy i zagadnień na 2023 rok.

Opracowanie: asp. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła
Zdjęcia: sekc. Dawid Śmigiel, KP PSP Piła

 

narada_podsumowujaca

narada_podsumowujaca_02 narada_podsumowujaca_03 narada_podsumowujaca_04 narada_podsumowujaca_05 narada_podsumowujaca_06 narada_podsumowujaca_07 narada_podsumowujaca_08 narada_podsumowujaca_09 narada_podsumowujaca_10 narada_podsumowujaca_11