Nasz Człowiek we władzach

12 marca odbyło się w Poznaniu posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, podczas którego powołano do życia Radę Młodzieżową Towarzystwa.

Celem nowego ciała jest przede wszystkim upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy
i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz koordynowanie działań podejmowanych przez Kluby Młodzieżowe TPPW. Inne zakładane formy działania to organizacja różnych form popularyzacji powstańczego dzieła (konkursy, rajdy, wystawy); współdziałanie z drużynami harcerskimi, szkołami, organizacjami społecznymi w celu upowszechniania wiedzy o zwycięskim zrywie Wielkopolan; opieka nad miejscami pamięci związanymi z Powstaniem.

W Pile działa jedyny w najbliższym rejonie Klub Młodzieżowy TPPW przy Gimnazjum nr 4 im. I.J. Paderewskiego. Członkiem tego klubu jest wychowanek Gimnazjum nr 4, a obecny uczeń Technikum Budowlanego ZSP nr 3 w Pile – Grzegorz Glazik, który wszedł w skład nowo powołanej Rady Młodzieżowej Towarzystwa. Na czele Rady stanął Karol Przesławski, student UAM w Poznaniu, a w jego skład weszli młodzi ludzie z Wrześni, Żnina, Zielonej Góry, uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Naszemu człowiekowi w Radzie, Grzegorzowi, gratulujemy i życzymy zadowolenia z pracy w tym gremium.

Przy okazji – ponieważ trwa okres składania zeznań podatkowych PIT – zachęcamy do przeznaczenia swego 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego jakim jest Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; nr KRS 0000066835.

Jan Balcerzak

nasz_czlowiek_we_wladzach00

nasz_czlowiek_we_wladzach03 nasz_czlowiek_we_wladzach01 nasz_czlowiek_we_wladzach02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *