Niekomunistyczny burmistrz z niekomunistycznym wojewodą

 

 

Pierwszy niekomunistyczny burmistrz w Polsce, Adam Szejnfeld i pierwszy niekomunistyczny wojewoda pilski, Waldemar Jordan, działacze legalnej i podziemnej Solidarności, byli internowani, wraz z innymi działaczami pierwszej Solidarności, a także przedstawicielami władz miasta i powiatu oraz obecnego związku NSZZ Solidarność, złożyli wiązankę kwiatów oddając hołd i pamięć twórcom NSZZ Solidarność z sierpnia 1980 roku oraz wszystkim tym, którzy potem na wolności, w podziemiu lub w więzieniach walczyli o demokratyczną, wolną Polskę.

Adam Szejnfeld – działacz legalnej i podziemnej Solidarności tworzył struktury Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodowego „S” już od początków września 1980 roku w zakładach pracy dzisiejszego powiatu chodzieskiego. W marcu 1981r. został delegatem na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu NSZZ Solidarność Województwa Pilskiego pełniąc jednocześnie funkcje m.in. przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Szamocinie, członka Prezydium Zarządu Rady Regionu NSZZ Solidarność w Pile, a także członka Komisji Krajowej ds. Rolnictwa w Gdańsku.

W latach osiemdziesiątych Adam Szejnfeld był współorganizatorem wielu regionalnych inicjatyw i protestów „Solidarności” w Pile oraz w ówczesnym Województwie Pilskim. W czasie tzw. Wydarzeń Bydgoskich był członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Pile. W latach 1980–1981, do czasu stanu wojennego, autor artykułów w związkowym piśmie „Solidarność Pilska”.

W dniu 12.XII.1981r. aresztowany, a następnie od 13.XII.1981r. internowany i przetrzymywany w stanie wojennym w Ośrodkach Odosobnienia w Zakładach Karnych we Wronkach i w Gębarzewie. Z więzienia został zwolniony 23.VII.1982r.

Adam Szejnfeld w okresie od 1982 r. do 1988r. był działaczem RKW NSZZ Solidarność Region Piła, współautorem i sygnatariuszem wielu inicjatyw oraz petycji byłych internowanych w sprawie łamania praw obywatelskich w Polsce oraz w obronie więzionych za przekonania. W tym czasie działał w podziemiu m.in. w strukturach „Solidarności Walczącej”, był też kolporterem m.in. podziemnego pisma „Lech” oraz ulotek i pism Solidarności a także książek tzw. drugiego obiegu.

Przez całą dekadę lat osiemdziesiątych, szczególnie w okresie od 13.XI.1981r. do 30.I.1990r. był rozpracowywany był przez Służbę Bezpieczeństwa i Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Pile/p. IV/p. VI/p. OGRUSW w Chodzieży.

W latach 1989 – 1990 był członkiem Regionalnego Komitetu Obywatelskiego Solidarność Krainy, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk w Pile oraz przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Ziemi Szamocińskiej Solidarność w Szamocinie.

W roku 2010 Adam Szejnfeld został odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność.

W wolnej Polsce był radnym, burmistrzem, posłem, europosłem i wiceministrem gospodarki. Obecnie jest senatorem RP.

Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile