„NIEPEŁNOSPRAWNI W KOSMOSIE”

„Niepełnosprawni w Kosmosie” to nowe przedsięwzięcie Stowarzyszenia „Na Górze”, które polega na obserwacji nocnego nieba za pomocą teleskopu astronomicznego. W wieczornych spotkaniach uczestniczą przede wszystkim osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności z Chodzieży i Rzadkowa, ale do udziału w obserwacjach zapraszane są też osoby pełnosprawne (chętni mogą zgłaszać się na adres: s.nagorze@gmail.com).

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2014 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

– Przedsięwzięcie to, oprócz obserwacji i fotografowania planet, czy mgławic, jest równocześnie pretekstem do zwrócenia uwagi osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na to, że równie ciekawy jak kosmos, jest ich wewnętrzny świat złożony z marzeń, pasji, planów. Chcemy, aby rozmowy odbywane przy okazji wieczornych obserwacji, spowodowały dowartościowanie, zwiększenie pewności siebie tych osób, nabranie wiary w to, że możliwe jest o wiele więcej niż wydaje się im i ich rodzinom – mówi Wojciech Retz, Przewodniczący Stowarzyszenia Na Górze i równocześnie koordynator projektu. – Efekty spotkań, czyli informacje i zdjęcia oraz teledysk-reportaż, który powstanie w trakcie naszych działań, będą publikowane na założonej w trakcie projektu internetowej stronie społecznościowej. Chcemy dzięki temu dotrzeć do szerokiego społeczeństwa i zmieniać stereotypowe wyobrażenia na temat niepełnosprawności. Bo tak, jak można spojrzeć przez teleskop w kosmos, tak samo warto przyjrzeć się uważniej każdemu człowiekowi… Wówczas często okazuje się, że ludzie wsadzeni do szufladki pt. „niepełnosprawność”, potrafią być radośni, pełni pasji, twórczy, aktywni, a także posiadający możliwości dobrego funkcjonowania w wielu dziedzinach życia – puentuje Retz.

Zapraszamy na strony internetowe gdzie również znajdziemy informacje na temat Stowarzyszenia i ich projektów:
http://nagorze.org
http://www.facebook.com/NaGorze
http://www.facebook.com/Sztuka.N

(SE)

niepelnosprawni_w_kosmosie10

niepelnosprawni_w_kosmosie11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *