NIESIENIE POMOCY I RATOWANIE ŻYCIA TO PRIORYTET

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pile regularnie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie udzielania pomocy medycznej. Z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyły się zajęcia szkoleniowe szczególnie związane z użyciem defibrylatora AED.

Policjanci pilskiej jednostki, a także lokalnych posterunków uczestniczyli w kolejnym szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy. Głównym punktem zajęć było podjęcie działań wobec osoby nieprzytomnej, a także udzielanie pomocy poszkodowanym podczas wypadków komunikacyjnych.

Funkcjonariusz posiadający tytuł ratownika medycznego przekazał niezbędną wiedzę oraz przypomniał aktualnie obowiązujące normy prawne w przypadku ratowania życia ludzkiego. Dzięki dostępnym dla policjantów defibrylatorze szkoleniowym, a także specjalistycznym fantomom funkcjonariusze mogli skutecznie przeprowadzić akcję reanimacyjną w różnych scenariuszach. Dodatkowym elementem szkolenia było także odpowiednie tamowanie krwawień za pomocą dostępnych „pod ręką” przedmiotów oraz prawidłowe działanie w momencie zauważenia amputacji kończyny powstałej np. w wyniku wypadku drogowego.

Okresowe szkolenia są niezbędnym elementem służby, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji policjantów tak aby bez chwili wahania mogli skutecznie nieść pomoc potrzebującym. Dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Pile funkcjonariusze mogą od kilku lat korzystać z profesjonalnego zestawu fantomów. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat przekazało policjantom defibrylator szkoleniowy, który przyczynił się do poszerzenia zakresu prowadzonych zajęć o kolejny, bardzo ważny element.

sierż. Wojciech Zeszot
KPP w Pile

niesienie_pomocy1_01

niesienie_pomocy1_03 niesienie_pomocy1_02