Nowe (stare) władze Bractwa Kurkowego w Wysokiej

Bractwo Kurkowe w Wysokiej wybrało nowe władze na kolejną, 4-letnią kadencję. 9 kwietnia br. w Domu Brackim na Strzelnicy „Walochówka” odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego stowarzyszenia.

Na wstępie przedstawiono sprawozdania Zarządu, Skarbnika, Sądu Honorowego oraz Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2015. W wyniku głosowania ustępujący Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za miniony rok. Następnie przystąpiono do wyboru władz na kolejną kadencję, tj. na lata 2016 – 2020. Na prezesa Bractwa zgłoszono tylko jedną kandydaturę – dotychczasowego prezesa Jana Mrotka. W wyniku tajnego głosowania Brat Jan Mrotek uzyskał 100% poparcie i został prezesem na kolejną kadencję.

Nowo wybrany prezes przedstawił kandydatury do Zarządu Bractwa. Zostali nimi kolejny raz: Brat Andrzej Bator – wiceprezes, Brat Mirosław Mantaj – sekretarz, Brat Roman Sadzak – strzelmistrz i Brat Jan Jóźwina – komendant. Nową osobą w Zarządzie jest Siostra Patrycja Liebrecht, którą wybrano skarbnikiem Bractwa.

Jak nakazuje statut wybrano też Komisję Rewizyjną, w której znaleźli się: Brat Witold Krzyżosiak – przewodniczący oraz Brat Mariusz Nowak i Brat Andrzej Ozimina oraz Sąd Honorowy, któremu przewodniczył będzie Brat Franciszek Miedziński wraz z członkami: Bratem Waldemarem Koteckim i Bratem Jarosławem Rymarskim.

Mirosław Mantaj

nowe_stare_wladze00

nowe_stare_wladze05 nowe_stare_wladze01 nowe_stare_wladze02 nowe_stare_wladze03 nowe_stare_wladze04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *