Nowe zasady przyznawania nagród sportowych

Zarząd Powiatu w Pile przyjął regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Regulamin zostanie przedłożony pod obrady Rady Powiatu w Pile.

Zgodnie z nowym regulaminem prawo zgłaszania kandydatów do nagród sportowych będą miały stowarzyszenia i kluby sportowe posiadające siedzibę na terenie powiatu pilskiego, a także członkowie Zarządu Powiatu. Termin nadsyłania zgłoszeń będzie mijał 31 grudnia każdego roku. Wnioski rozpatrywać będzie specjalna komisja powołana przez starostę pilskiego, w której skład wejdą przedstawiciele Zarządu Powiatu, komisji Rady Powiatu właściwej ds. kultury fizycznej i pracownicy starostwa.

Nowy regulamin przewiduje trzy stopnie nagrody. Nagroda I stopnia przyznawana będzie za miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich i Mistrzostwach Świata. Jej wysokość to do 8 tys. zł brutto. Nagroda II stopnia, w wysokości do 6 tys. zł brutto, będzie mogła być przyznana za miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich i Mistrzostwach Świata, za miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy, na Uniwersjadzie Letniej i Zimowej lub na Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy, oraz za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy. Nagroda III stopnia, w wysokości do 4 tys. zł, ma być przyznawana za miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski.

Zawodnikom, którzy w danym roku osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych, będzie mogła być przyznana tylko jedna nagroda, odpowiednia do najwyższego osiągnięcia. Ponadto przewiduje się nagrody dla trenerów lub działaczy sportowych, który przyczynili się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników. Wysokość nagrody wynosić będzie do 2 tys. zł brutto.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień starosty pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe zostanie przestawiony radnym Rady Powiatu i po ich akceptacji będzie mógł być wdrożony w życie.

Agnieszka Matusiak

nowe_zasady_przyznawania_nagrod00

nowe_zasady_przyznawania_nagrod01nowe_zasady_przyznawania_nagrod02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *