Nowoczesne pomieszczenia, wyższe standardy techniczne, to warunki w jakich pracują wałeccy policjanci. Ty też tak możesz pracować!

Chcesz zostać jednym z nas? Komenda Powiatowa Policji w Wałczu jest jedną z najnowocześniejszych placówek w zachodniopomorskiej Policji. Policjanci wałeccy pracują w komfortowych warunkach. Jeśli chcesz pracować w jednostce odpowiadającej standardom XXI wieku zostań jednym z nas. Wczoraj policjanci prezentowali swój zawód w Wałeckim Centrum Kultury oraz Centralnym Ośrodku Sportu.

Baner promujący zawód policjanta stanął dzisiaj w Wałeckim Centrum Kultury oraz Centralnym Ośrodku Sportu. Wszystko z myślą o osobach, które za kilka miesięcy będą musiały zdecydować o wyborze drogi kariery ale też i dla tych, którzy chcieliby zasięgnąć informacji na temat tego, kto może zostać policjantem, jakie wymogi przed kandydatem stawia służba, jakie dokumenty i gdzie należy złożyć.

Do dyspozycji osób zainteresowanych zawodem policjanta byli także I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu podinsp. Wojciech Wnuk i podinsp. Tomasz Kniat naczelnik Wydziału Prewencji. Dla odwiedzających były również pomocne materiały profilaktyczne.

Komenda Powiatowa Policji w Wałczu jest nowoczesną jednostką odpowiadającą standardom XXI wieku. W budynku znajduje się nowoczesne stanowisko kierowania, sala konferencyjna, izba pamięci, najnowszej generacji pomieszczenia. Do dyspozycji policjantów jest nowocześnie wyposażona siłownia oraz strzelnica. Osoby zainteresowane służbą w Policji wymagane dokumenty mogą złożyć w Zespole Kadr i Szklenia jednostki na Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90 A. Tu uzyskają także więcej odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Wymagane dokumenty

• podanie o przyjęcie do służby,

• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

• kserokopie świadectw pracy lub służby – oryginały  kandydat przedkłada do wglądu

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały  kandydat przedkłada do wglądu

• wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,

• książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,

• inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

Zajrzyj pod wskazany adres tu znajdziesz szersze informacje https://walcz.policja.gov.pl/ (w zakładce –  O POLICJI)

KPP Wałcz

nowoczesne_pomieszczenia

nowoczesne_pomieszczenia_02 nowoczesne_pomieszczenia_03