Nowoczesne sortownie i kompostowanie odpadów w Pile

9 grudnia na terenie Sortowni Odpadów Komunalnych w Kłodzie koło Szydłowa w obecności władz samorządowych odbyła się uroczystość inauguracji budowy Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania stałych odpadów komunalnych. Uroczystości towarzyszyło wkopanie aktu erekcyjnego pod budowę Instalacji. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku, a całość ma przyjmować odpady już jesienią 2016 roku. Zgodnie z decyzją środowiskową instalacja w części biologicznej będzie przetwarzać 45 tys. ton odpadów rocznie.

W Kłodzie powstanie siedem nowoczesnych bioreaktorów, które będą uzupełnieniem funkcjonującej już sortowni odpadów komunalnych Altvater Piła. Poprzez kontrolowane napowietrzanie i nawilżanie ich zawartości, odpowiednio przygotowanych odpadów, będzie zachodziła reakcja, której celem jest biostabilizacja frakcji organicznej. W kontrolowanych warunkach, za pomocą mikroorganizmów, będą zachodziły procesy higienizacji, a także zmniejszenia masy oraz objętości odpadów. Efektem będzie wytworzenie stabilizatu oraz kompostu. Do bioreaktorów trafią przede wszystkim odpady biodegradowalne odebrane przez Altvater Piła oraz odpady zielone pochodzące ze zbiórki selektywnej. Z tych ostatnich będzie powstawał kompost, który może być wykorzystany w celach rolniczych lub do rekultywacji terenu. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku, a całość ma przyjmować odpady już jesienią 2016 r. Zgodnie z decyzją środowiskową instalacja w części biologicznej będzie przetwarzać 45 tys. ton odpadów rocznie.

Współudziałowcem prowadzącej inwestycję spółki Altvater Piła jest Miasto Piła, a w uroczystości wkopania aktu erekcyjnego wziął udział Piotr Głowski, Prezydent Miasta.

– To inwestycja nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń. Dzięki tej inwestycji staramy się obniżyć koszty transportu, żeby ceny za wywóz śmieci nie rosły i ta instalacja tutaj na miejscu daje nam gwarancję na przyszłość. Ta inwestycja związana jest również ze współpracą z PRGOK, ponieważ wszystkie gminy są zainteresowane tym, żeby odpadów nie wywozić do Poznania, lecz składować tutaj. Dzięki m.in. tej rozbudowie składowisko będzie mogło funkcjonować dłużej, gdyż odpadów będzie po prostu mniej i będą lepiej wykorzystywane tzn. cześć z nich będzie kompostowana a część w przyszłości będzie służyła, jako paliwo – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

– Dla nas ta inwestycja jest uwiecznieniem pewnego etapu i zakończeniem pewnych sporów dotyczących tej instalacji. Bywają wśród mieszkańców obawy, jeśli chodzi o takie inwestycje, ale wspólne działania z panią sołtys i z panem prezesem Alvatera doprowadziły do rozmów a nawet wyjazdu mieszkańców Kłody do podobnej instalacji w innej miejscowości. Tam przekonali się, że nie jest to inwestycja zagrażająca środowisku ani zdrowiu, lecz przyczyniająca się do poprawy środowiska – dodaje Dariusz Chrobak, wójt gminy Szydłowo.

Drugi ze współwłaścicieli, Altvater Piła, firma ENERIS Surowce S.A. ma bogate doświadczenie w tworzeniu i eksploatacji tego typu instalacji. W tym roku na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie (woj. małopolskie) powstała nowoczesna instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów, składająca się ze zautomatyzowanej części mechanicznej – sortowni odpadów oraz z 16 skomputeryzowanych bioreaktorów tworzących część biologiczną instalacji. Trafia tam obecnie 58,5 tys. ton odpadów rocznie, jednakże jej możliwości technologiczne są znacznie większe.

– Inwestycja powstaje w Kłodzie, czyli na terenie, który jest najkorzystniejszy, ponieważ znajduje się obok składowiska opadów i który świetnie nadaje się na tego typu działalność. Planujemy również po wybudowaniu zatrudnić ok. 10 pracowników a więc będą nowe miejsca pracy. Cieszymy się, że też wspieramy ochronę środowiska – mówi Magdalena Markiewicz, członek zarządu ENERIS Surowce S.A.

Dzięki tej inwestycji będzie można mówić o prawdziwej ochronie środowiska: o odzysku surowców oraz stabilizacji biologicznej odpadów. Poprzez te działania znacznie zmniejszy się ilość miejsca, jaką na składowisku będą zajmować odpady oraz, co bardzo istotne, z odpadów będzie wytwarzana znikoma ilość gazu składowiskowego, który zaliczany jest do gazów cieplarnianych.

Długoterminowa współpraca

Miasto Piła i ENERIS Surowce S.A. współpracują na zasadach partnerskich. We wrześniu ENERIS S.A. zapowiedziała stworzenie w Pile Centrum Usług Wspólnych zajmującego się zarządzaniem należnościami swojej ogólnopolskiej struktury. Zainwestowała również w nowoczesne śmieciarki, spełniające restrykcyjne normy czystości EURO 6. Na wiosnę powstanie również Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS, przybliżająca mieszkańcom miasta zasady prawidłowego postępowania z odpadami i surowcami. ENERIS Surowce objął również mecenatem dwa ważne pilskie wydarzenia kulturalne: Festiwal Teatrów Światła – 4 żywioły oraz Festiwal Teatralny – „Teatr pasja rodzinna”.

(SE)

nowoczesne_sortowanie00

nowoczesne_sortowanie47 DCIM100MEDIADJI_0005.JPG DCIM100MEDIADJI_0011.JPG DCIM100MEDIADJI_0014.JPG DCIM100MEDIADJI_0016.JPG DCIM100MEDIADJI_0018.JPG DCIM100MEDIADJI_0019.JPG DCIM100MEDIADJI_0021.JPG DCIM100MEDIADJI_0024.JPG DCIM100MEDIADJI_0027.JPG DCIM100MEDIADJI_0028.JPG DCIM100MEDIADJI_0029.JPG DCIM100MEDIADJI_0033.JPG nowoczesne_sortowanie13 nowoczesne_sortowanie14 nowoczesne_sortowanie15 nowoczesne_sortowanie16 nowoczesne_sortowanie17 nowoczesne_sortowanie18 nowoczesne_sortowanie19 nowoczesne_sortowanie20 nowoczesne_sortowanie21 nowoczesne_sortowanie22 nowoczesne_sortowanie23 nowoczesne_sortowanie24 nowoczesne_sortowanie25 nowoczesne_sortowanie26 nowoczesne_sortowanie27 nowoczesne_sortowanie28 nowoczesne_sortowanie29 nowoczesne_sortowanie30 nowoczesne_sortowanie31 nowoczesne_sortowanie32 nowoczesne_sortowanie33 nowoczesne_sortowanie34 nowoczesne_sortowanie35 nowoczesne_sortowanie36 nowoczesne_sortowanie37 nowoczesne_sortowanie38 nowoczesne_sortowanie39 nowoczesne_sortowanie40 nowoczesne_sortowanie41 nowoczesne_sortowanie42 nowoczesne_sortowanie43 nowoczesne_sortowanie44 nowoczesne_sortowanie45 nowoczesne_sortowanie46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *