Nowy Dyrektor RDLP w Pile

nowy_dyrektor_rdlp

13 maja 2020 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał Andrzeja Brusiło na stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W tym dniu w biurze RDLP w Pile odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania obowiązków przez Damiana Szcześniaka, który był dyrektorem pilskiej Dyrekcji przez ostatnie półtora roku.

Andrzej Brusiło ma 48 lat. W roku 1997 ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. W tym też roku rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Czarnobór (RDLP Szczecinek), gdzie odbył staż a następnie pracował jako podleśniczy oraz specjalista Służby Leśnej. W roku 2002 został powołany na stanowisko zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Szczecinek, które zajmował przez ostatnie 18 lat.

Nowy Dyrektor RDLP w Pile w roku 2009 obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe „Rachunkowość Zarządcza i Controling” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Andrzej Brusiło za najważniejsze w pracy uważa dobrą komunikację między pracownikami, pracowitość oraz szacunek i uczciwość. Lubi dobrą książkę i podróże. Prywatnie jest mężem i ojcem trójki dzieci.

RDLP w Pile