Nowy most na DK10 w Pile

nowy_most

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na rozbudowę mostu przez rzekę Gwda w ciągu drogi krajowej nr 10 w Pile. Termin składania ofert mija 26 marca br. o godzinie 10.00.

Zadanie będzie polegało na rozbiórce starego mostu i budowie nowego. Zaprojektowano obiekt trójprzęsłowy w formie żelbetowej płyty pomostu zespolonej ze sprężonymi, prefabrykowanymi dźwigarami głównymi typu „T”. Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia, chodnik oraz ścieżka pieszo – rowerowa.

Na czas robót ruch pojazdów i pieszych zostanie skierowany na obiekt tymczasowy.

Termin realizacji to 24 miesiące od dnia podpisania umowy, może on ulec skróceniu do 22 miesięcy.

Szczegóły techniczne dostępne na Platformie Zakupowej  Zamawiającego https://gddkia.eb2b.com.pl –  Lista postępowań otwartych

GDDKiA Poznań