Nowy oznakowany radiowóz dla pilskich policjantów

Do policjantów pełniących służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Pile trafił nowy oznakowany radiowóz. Środki finansowe na zakup samochodu przekazała Komenda Główna Policji oraz Gmina Piła.

20 grudnia br. przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Pile wręczono policjantom kluczyki do nowego radiowozu oznakowanego. W uroczystości udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Piły Pan Krzysztof Szewc, Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki wraz ze swoimi zastępcami: I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Mariuszem Wiśniewskim oraz Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Robertem Kossakiem, Kapelan pilskich stróżów prawa Ksiądz Antoni Tofil oraz policjanci i policjantki pełniący służbę na terenie Piły.

Nowy oznakowany radiowóz marki Hyundai I20 trafił do policjantów pełniących służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Całkowity koszt radiowozu to kwota ponad 50 tys. złotych. Pojazd zakupiony został przez Komendę Główną Policji, przy 50% wsparciu Gminy Piła, która przeznaczyła na pojazdy kwotę 25 tys. złotych.

Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki podczas uroczystości serdecznie podziękował samorządowi lokalnemu za wsparcie finansowe przy zakupie nowego radiowozu, który jest niezbędny dla policjantów, szczególnie wtedy, kiedy szybko trzeba dotrzeć na miejsce interwencji, czy zdarzenia drogowego i błyskawicznie udzielić pomocy drugiemu człowiekowi. Partycypacja w kosztach zakupu pojazdu ze strony samorządu lokalnego świadczy o dobrej współpracy z Policją, a także aktywnym włączeniu się w proces zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Piły oraz całego powiatu pilskiego.

Podkom. Żaneta Kowalska / foto: UM

nowy_radiowoz01

nowy_radiowoz02 nowy_radiowoz03 nowy_radiowoz04 nowy_radiowoz05 nowy_radiowoz06