O medycynie fizykalnej, fizykodiagnostyce i stomatologii w PWSZ

Pod patronatem Tętna Regionu

Blisko 70 osób – profesorów z renomowanych ośrodków akademickich w kraju i za granicą, ekspertów oraz studentów fizjoterapii, wzięło udział w wyjątkowym wydarzeniu zorganizowanym od 4 do 6 czerwca przez Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica w Pile i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Medycyna Fizykalna w Nowoczesnej Fizjoterapii oraz VII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej i Medycznej, rozpoczął prekursor medycyny fizykalnej w Polsce – prof. dr hab. Aleksander Sieroń, który omówił wpływ medycyny fizykalnej na rany przewlekłe. Profesor rozpoczął mocnym, statystycznym akcentem, ukazującym dramatyczne skutki niewłaściwego leczenia ran chorych m.in. na cukrzycę, doprowadzającego do amputacji – w Polsce na 100 tys. mieszkańców dokonywane są 4 amputacje (co daje wynik 12 tys. amputacji kończyn rocznie), natomiast w Hiszpanii tylko 1. Prof. Sieroń podkreślił jednak, że Europa zaczyna walczyć o pacjentów zagrożonych tą najtańszą metodą leczenia Wskazał jednocześnie schemat współdziałania zespołów: lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz psychologów, którzy mają wpływ na skuteczność działań, pozwalających uniknąć najbardziej drastycznej dla pacjenta decyzji, jaką jest amputacja.

Uczestnicy sympozjów mogli poszerzyć także swoją wiedzę m.in. na temat zastosowań medycyny fizykalnej w SPA (prof. Grzegorz Cieślar), rehabilitacji osób z zawodowym ubytkiem słuchu (prof. Dorota Hojan-Jezierska).

Z uwagi na fakt, że sympozjum poświęcone było także stomatologii, przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in. oceny fizykoterapeutycznego wpływu megnetostymulacji po implantacji wszczepu stomatologicznego (prof. Teresa Matthews-Brzozowska, prof. Leszek Kubisz, prof. Feliks Jaroszyk, prof. Dorota Hojan-Jezierska), zastosowania tomografii komputerowej z promieniem stożkowym w ortodoncji, obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, czy medycznej dokumentacji fotograficznej w diagnostyce i planowaniu terapii ortodontycznej.

Sympozja stały się doskonałą platformą wymiany doświadczeń, informacji o najnowocześniejszych metodach leczenia oraz nieocenioną bazą wiadomości dla najmłodszego pokolenia – fizjoterapeutów z PWSZ w Pile, którzy uczestnicząc w tych wydarzeniach naukowych, mieli okazję uczenia się od najlepszych.

A.F.

o_medycynie_fizykalnej10

o_medycynie_fizykalnej12 o_medycynie_fizykalnej11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *