O profilaktyce nowotworowej z lekarzami i pielęgniarkami

W dniach 24 i 25 lutego br. odbyło się szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych nt. profilaktyki nowotworów. Szkolenie prowadziła dr n. med. Beata Adamczyk, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Szkolenie było jednym z elementów realizowanego przez Powiat Pilski projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Adresowane było do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek środowiskowych i rodzinnych z terenu powiatu pilskiego. Poświęcone było zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą profilaktyką nowotworów oraz okazją do promocji realizowanego w powiecie programu bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie nowotworów płuc i oskrzeli, jelita grubego oraz sutka.

– Bezpłatne badania profilaktyczne realizowane przez Powiat Pilski w Szpitalu Specjalistycznym w Pile to wspaniała sprawa, ponieważ skierowane są do pacjentów nie objętych innymi programami profilaktycznymi – mówi dr n. med. Beata Adamczyk, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, starszy asystent I Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Badania adresowane są do pacjentów, którzy nie mają objawów chorobowych, a mają obciążony wywiad rodzinny i chcą zadbać o swoje zdrowie. Dodatkowo, mieszkańcy z odległych miejscowości, albo ci, których nie stać na dojazd do Piły mogą liczyć na nieodpłatny transport. To wyjątkowa okazja – z takich badań nie można nie skorzystać.

Program bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów płuc i oskrzeli, jelita grubego oraz sutka w Szpitalu Specjalistycznym w Pile realizowany będzie do końca sierpnia 2016r. Aby z nich skorzystać wystarczy wypełnić ankietę, którą można otrzymać w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, w Przychodniach Rejonowych, Ośrodkach Zdrowia na terenie powiatu pilskiego, urzędach miast i gmin, Starostwie Powiatowym lub pobrać ze strony internetowej www.zdrowie.powiat.pila.pl i www.szpitalpila.pl. Każdą ankietę analizuje lekarz internista pod kątem wskazań medycznych. Po takiej weryfikacji, pracownicy Szpitala kontaktują się telefonicznie z każdym pacjentem i informują czy został zakwalifikowany na badanie czy też nie. Dlatego też niezmiernie ważne jest aby podawać w ankietach właściwe dane kontaktowe. Osoba rejestrująca na badanie uzgadnia z pacjentem dogodny dla niego termin (badania wykonywane są od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 20.00) oraz oferuje – na życzenie pacjenta – darmowy transport.

Szczegółowych informacji udziela Szpital Specjalistyczny w Pile tel. 67 210 62 06 oraz Wydział Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Pile tel. 67 210 93 15. Więcej na www.zdrowie.powiat.pila.pl.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

o_profilaktyce_nowotworowej00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *