O rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Jednym z punktów programu sesji, nad którym w czwartek, 26 lutego, pochylali się radni Rady Powiatu w Pile, była informacja o realizacji zadań Powiatu i Starosty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu w sposób bardziej szczegółowy.

Jak można wyczytać z dokumentów sygnowanych przez pilotujących sprawę dyrektorów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ubiegłym roku przeznaczył na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w naszym powiecie środki w wysokości  4 372 099 złotych. Z tej puli kwota ponad 2,7 mln zł została przeznaczona na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, 850 tysięcy zł przekazano na rehabilitację zawodową, a niemal 785 tys. zł na rehabilitację społeczną.

W ramach rehabilitacji zawodowej udało się dokonać zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 21 niepełnosprawnych osób. Sześć kolejnych otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a dwunastu następnym sfinansowano staże i szkolenia. Kontrole wydatkowania środków, które w liczbie 19 przeprowadził Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych, nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Ten sam wydział przyczynił się do pozyskania przez Powiat dodatkowej kwoty ponad 840 tysięcy złotych z Funduszu.

Realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, dzięki środkom otrzymanym przez PFRON, zajmowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Działania polegały na dofinansowaniu: turnusów rehabilitacyjnych (wsparto wyjazdy dla 221 osób), zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (588 beneficjentów), likwidacji barier architektonicznych (21 dofinansowań), a także wsparciu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (skorzystały cztery organizacje pozarządowe, które złożyły łącznie osiem wniosków), dofinansowaniu usług tłumacza języka migowego, a przede wszystkim dotowaniu działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Przypomnijmy, że na terenie powiatu pilskiego funkcjonuje sześć takich warsztatów. Są one w 90% finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 10% ze środków budżetu Powiatu Pilskiego.

•    Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Caritas przy parafii św. Stanisława Kostki w Pile, który obejmuje rehabilitacją 25 uczestników. Terapia odbywa się tam w pięciu pracowniach. W 2014 roku WTZ otrzymał na funkcjonowanie 411 000 zł, z czego 41 100 zł pochodziło ze środków budżetu Powiatu Pilskiego.

•    Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, w którym rehabilitacją objętych jest 35 uczestników. Zajęcia prowadzone są w siedmiu pracowniach. W 2014 roku WTZ otrzymał na funkcjonowanie 575 400 zł, z czego 57 540 zł pochodziło ze środków budżetu Powiatu Pilskiego.

•    Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile. Z terapii korzysta 40 osób w ośmiu pracowniach. W 2014 roku Warsztat otrzymał na funkcjonowanie 657 600 zł, z czego 65 760 zł pochodziło z budżetu Powiatu Pilskiego.

•    Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie prowadzony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy, liczący 30 uczestników. Terapia odbywa się w sześciu pracowniach. W 2014 roku Warsztat otrzymał  493 200 zł na funkcjonowanie, z czego 49 320 zł pochodziło z budżetu Powiatu Pilskiego.

•     Warsztat Terapii Zajęciowej przy parafii św. Mikołaja w Ujściu. Z rehabilitacji korzysta 30 uczestników. Zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach. Na funkcjonowanie WTZ otrzymał w 2014 roku  kwotę 493 200 zł, z czego 49 320 zł przekazał Powiat Pilski.

•    Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy prowadzony przez Centrum Charytatywno – Opiekuńcze w Pile obejmuje terapią 25 uczestników. Zajęcia prowadzone są w pięciu pracowniach. W 2014 roku warsztat otrzymał  411 000 zł na funkcjonowanie, z czego 41 100 zł pochodziło z budżetu Powiatu Pilskiego.

Ogółem Powiat w minionym roku przekazał ze swojego budżetu na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów kwotę 304 140 złotych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile

o_rehabilitacji01

o_rehabilitacji02 o_rehabilitacji03 o_rehabilitacji04 o_rehabilitacji05 o_rehabilitacji06 o_rehabilitacji07 o_rehabilitacji08 o_rehabilitacji09 o_rehabilitacji10 o_rehabilitacji11 o_rehabilitacji12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *