O S11 w Warszawie i w Poznaniu

O_S11_w_Warszawie

W miniony czwartek prezydent Miasta Piły wraz z posłem Adamem Szejnfeldem spotkał się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z panią minister Marią Wasiak. Spotkanie było kolejną okazją do lobbowania na rzecz jak najszybszej budowy drogi S11 wraz z realizacją obwodnic Piły i Ujścia. Uczestnicy spotkania rozmawiali między innymi o etapowaniu i zakresie poszczególnych inwestycji na obszarze drogi nr 11.

Spotkanie odbyło się w ramach trwających konsultacji w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023. Jak podczas spotkania powiedziała Pani Minister Projekt programu został przygotowany w oparciu o określone przez Polskę strategiczne cele rozwoju infrastruktury do 2023 roku. Jego celem jest  dokończenie sieci dróg w Polsce i takie skomunikowanie głównych miast, aby czas przejazdu między nimi skrócił się o co najmniej 15 %. Na realizację programu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamierza przeznaczyć blisko 93 mld zł .

Pani Minister poinformowała również, że będzie poszukiwać także nowych źródeł finansowania, tak aby w nowej perspektywie finansowej zostały zrealizowane również inwestycje spoza listy podstawowej Programu. Jak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wszystkie zgłoszone w ramach konsultacji uwagi i propozycje zostaną wnikliwie przeanalizowane. Efektów prac należy spodziewać się pod koniec pierwszego kwartału tego roku.

Uwagi do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 w zakresie budowy S11 były również kluczowy tematem wtorkowego walnego zebrania członków Stowarzyszenia gmin, powiatów i województw Droga S11.  Podczas posiedzenia wybrane zostały nowe władze tego stowarzyszenia. Miło nam poinformować, że w zarządzie znalazł się prezydent Piotr Głowski.

Nowo wybrane władze postanowiły, że w najbliższym czasie skupią się na wpisaniu drogi S11 do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023, tak by możliwe było przygotowanie dokumentacji dla odcinków położonych pomiędzy zaplanowanymi już na tym etapie obwodnicami miast.

Bartosz Mirowski
Asystent Prezydenta Miasta Piły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *