O sprzedaży drewna z Lasów Państwowych

O_sprzedazy_drewna

W przyszłym roku do sprzedaży trafi 38,5 mln m³ drewna z Lasów Państwowych. Z tego pula surowca dla przemysłu drzewnego wyniesie około 31,7 mln m³. To prawie o 700 tys. m³ więcej niż rok wcześniej. LP zwiększają pozyskanie drewna od dawna – od 1990 r. wzrosło ono ponad dwukrotnie i wciąż stabilnie rośnie, co roku o kilkaset tysięcy metrów sześciennych.

Podobna sytuacja jest na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, gdzie na przestrzeni ostatnich pięciu lat ilość pozyskiwanego drewna wzrosła niemalże o 1/3  – z 1,5 mln m3 w roku 2010 do 1,9 mln m3 w 2015 roku. W następnym roku na rynek trafi prawie 2 mln m3 drewna.

W 2016 roku przedsiębiorcy będą mogli kupować drewno w jednej procedurze, składającej się z dwóch etapów:

– sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna, tj. dla klientów, którzy dokonywali już zakupu drewna w LP;

– aukcjach systemowych w aplikacji E-drewno dla wszystkich klientów, także nowych firm na rynku.

Na podstawie wyników obydwu etapów zostanie zawarta jedna roczna umowa sprzedaży.

Zmiany wprowadzone do zasad sprzedaży na 2016 rok są wynikiem analiz postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców, uwzględniają zalecenia pokontrolne NIK oraz wymogi wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wspomniane wyżej procedury dotyczą sprzedaży hurtowej surowca dla przemysłu.

Tak samo jak w latach poprzednich, na odrębnych zasadach będzie odbywała się detaliczna sprzedaż drewna na opał (cennik ustala każdy nadleśniczy). Pula drewna dla odbiorców detalicznych w skali kraju wyniesie 6,2 mln m3.  Na terenie RDLP w Pile opał stanowi blisko 7% ogólnej ilości pozyskiwanego drewna.  W tym roku sprzedaż tego sortymentu planowana jest na poziomie 145 tys. m3. W przeważającej większości jest to opał sosnowy. Zakupy odbywają się bezpośrednio w nadleśnictwie.

Drewno dla przemysłu drzewnego oraz odbiorców detalicznych pozyskują zakłady usług leśnych, z którymi Lasy Państwowe zawierają umowy. Na terenie RDLP w Pile funkcjonuje 318 takich firm zatrudniających ponad 3 tysiące osób.

Lasy Państwowe są największym dostawcą drewna na polski rynek. Surowiec pozyskiwany w polskich lasach prawie w całości trafia do polskich przedsiębiorstw. Na terenie RDLP  w Pile funkcjonuje ok. 300 firm drzewnych. W większości są to niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób. Dzięki temu, że drewno jest sprzedawane przez jedną, państwową instytucję przemysł drzewny ma dobre warunki do rozwoju.  W wielu krajach UE, gdzie jest dużo lasów prywatnych, handel drewnem mocno zależy od cykli koniunkturalnych.

Lasy Państwowe opierają swoją działalność na 10-letnich planach urządzenia lasu. Rokrocznie starają się pozyskiwać 1/10 drewna z owego planu. Przemysł drzewny wie, jaka w danym roku mniej więcej będzie podaż surowca i to w perspektywie wieloletniej – nigdzie indziej rynek drzewny nie ma takiej stabilności i przewidywalności.

Polska jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Sektor leśno-drzewny wypracowuje ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł. Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób.

Grażyna Wolska
rzecznik prasowy
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *