O współpracy z Samorządem PiP w Pile

Rafał Zdzierela, starosta pilski, spotkał się z przedstawicielami Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych w Pile: przewodniczącą Władysławą Rieger oraz wiceprzewodniczącym Marcinem Michlewiczem.

– Spotkanie było ważne dla obu stron, ponieważ pozwoliło na omówienie istotnych kwestii dotyczących sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w regionie pilskim. Rozmawialiśmy także o systemie kształcenia podyplomowego oraz o ramach dalszej współpracy między samorządem powiatowym a samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych – informuje starosta Rafał Zdzierela.

Rada Okręgowa PiP w Pile reprezentuje blisko 3300 pielęgniarek i położnych z sześciu powiatów byłego województwa pilskiego.

 

powiat.pila.pl