Obchody Dnia Patrona Szkoły Salezjańskiej im. Jana Pawła II

Na zaproszenie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile reprezentacja prezydenta Piotra Głowskiego uczestniczyła w Obchodach Dnia Patrona Szkoły.

O godzinie 11.00 w sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczysta Akademia. Wychowankowie szkoły na cześć swojego Patrona zaprezentowali bogaty i ciekawy program artystyczny.

Salezjańska Szkoła Podstawowa istnieje w Pile od 2000 roku. Proponuje ona szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, a jej uczniowie od wielu lat osiągają najwyższe wyniki w sprawdzianie klas VI kończącym edukację w szkole podstawowej. Wychowanie odbywa się według zasad systemu prewencyjnego Św. Jana Bosko, który oparty jest na pełnym, wzajemnym zaufaniu między wychowawcą a wychowankiem oraz na stałej gotowości służenia młodemu człowiekowi życzliwą radą i pomocą.

J. Oburota

obchody_dnia_patrona_salezjanskiej01

obchody_dnia_patrona_salezjanskiej02 obchody_dnia_patrona_salezjanskiej03 obchody_dnia_patrona_salezjanskiej04 obchody_dnia_patrona_salezjanskiej05