Obowiązki legalnych bukmacherów w stosunku do swoich klientów

Bukmacherzy, którzy prowadzą działalność na terytorium Polski, zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zapisów ustawy hazardowej, na podstawie której regulowana jest działalność tych firm. Wiele z jej zapisów dotyczy obowiązków bukmacherów w stosunku do swoich klientów.

Aby otrzymać w Polsce status legalnego bukmachera, firma spełnić musi liczne wymogi zawarte w ustawie o grach hazardowych z 2009 r., która następnie przeszła sporą nowelizację w roku 2016. Zapisy tej ustawy obejmują wiele gier hazardowych, ale także rynek zakładów bukmacherskich. Bukmacherzy muszą spełnić wiele wymogów, a także wywiązywać się z określonych obowiązków w stosunku do graczy, którzy postanowili założyć u nich konto. Jakie wobec tego obowiązki mają bukmacherzy (lista legalnych bukmacherów dostępna jest tutaj) w stosunku do swoich klientów?

1. Umożliwienie obstawiania wyników od strony technicznej

To dość oczywisty obowiązek – bukmacherzy muszą udostępnić graczom możliwość bezpiecznego obstawiania wyników zgodnie z regulaminem. Firmy bukmacherskie powinny także dopilnować „porządku” w miejscu, gdzie wnoszone są zakłady. Z tego względu przepisy dają bukmacherom prawo do zablokowania gry osobom, które łamią regulamin lub wpływają na obniżenie poziomu bezpieczeństwa gry innych graczy.

2. Bezpieczne przechowywanie danych

Bukmacherzy powinni odpowiednio chronić dane osobowe graczy, które przechowywane są w ich systemach informatycznych. Bukmacher musi je dokładnie zabezpieczyć, tak aby nie mogły dostać się w niepowołane ręce. Wynika to zresztą nie tylko z ustawy hazardowej, ale również z innych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej aktów prawnych, które dotyczą bezpośrednio danych osobowych (np. z popularnego w ostatnim czasie RODO ).

3. Obowiązki informacyjne

Na bukmacherów nałożone są liczne obowiązki informacyjne. Podstawą jest przygotowanie regulaminu, który powinien być dostępny dla wszystkich. Co więcej, projekt tego regulaminu musi zostać przedstawiony Ministerstwu Finansów do zaakceptowania. Poza tym gracze muszą mieć wgląd w podstawowe dane firmy organizującej zakłady, dlatego na stronie internetowej powinny się one znajdować, wraz z numerem wydanego w Polsce zezwolenia.

Aby ochronić nieletnich przed potencjalnie uzależniającym wpływem hazardu, bukmacherzy są zobowiązani do umieszczenia na stronie informacji o zakazie gry dla osób w wieku poniżej 18 lat. Stosowna informacja powinna znajdować się w widocznym miejscu zarówno na stronie internetowej, jak i w punktach stacjonarnych bukmachera. Ponadto, w celu zwiększenia świadomości wszystkich graczy, bukmacherzy posiadają obowiązek informowania o ryzyku uzależnienia, jakie związane jest z hazardem. Informacja taka powinna znaleźć się m.in. w widocznym miejscu na stronie internetowej bukmachera. Z całą pewnością kwestia odpowiedniego poinformowania graczy o ewentualnych skutkach, jakie niesie ze sobą uzależnienie od hazardu, w tym również od uczestnictwa w zakładach bukmacherskich, miała duże znaczenie dla ustawodawcy, dlatego ta kwestia traktowana jest bardzo poważnie.

4. Weryfikacja tożsamości

W związku z tym, że świadczenie usług bukmacherskich graczom nieletnim, którzy nie ukończyli 18 roku życia, jest zabronione i karalne, firmy umożliwiające obstawianie wyników muszą wprowadzić system odpowiedniej weryfikacji swoich klientów. W punktach stacjonarnych pracownicy powinni legitymować osoby, w stosunku co do których mają choćby cień podejrzeń, że mogą być niepełnoletnie. W przypadku usług świadczonych przez Internet, bukmacherzy mają natomiast prawo żądać potwierdzenia pełnoletności gracza w postaci przedstawienia skanu dowodu osobistego czy paszportu.

5. Dokument potwierdzający wygraną

W przypadku osiągnięcia wygranej, bukmacher na żądanie gracza powinien wystawić imienne zaświadczenie, które potwierdzać będzie tą wygraną. Warto posiadać taki dokument, aby w przyszłości móc w łatwy sposób udokumentować źródło pochodzenia wygranych pieniędzy.

soccer player kicking soccer ball in motion

Soccer.