Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Złotowskim

Starosta złotowski Ryszard Goławski poprowadził obrady kolejnego już posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Artur Bobruk, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Złotowie Sebastian Drewicz, Komendant Powiatowy KPP w Złotowie insp. Robert Chwedczyk, zastępca Komendanta Powiatowego KP PSP w Złotowie st. bryg. Leszek Wójcik, Andrzej Ławniczak, radny Rady Powiatu Złotowskiego Michał Falba.

Podczas spotkania dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie Mirosław Jaskólski przedstawił informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg. Zapoznano się z założeniami budżetu powiatu złotowskiego na 2023 rok w dziale bezpieczeństwo publiczne, zatwierdzono plan pracy komisji na 2023. Omówiono tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem na terenie powiatu złotowskiego.

Starosta złotowski Ryszard Goławski złożył wszystkim obecnym na spotkaniu świąteczno – noworoczne życzenia.

(ab)
zlotow-powiat.pl

obradowala_komisja

obradowala_komisja_02 obradowala_komisja_03