Obrona cywilna a bezpieczeństwo obywateli i państwa. Apel senatora Adama Szejnfelda do Premiera Donalda Tuska.

Sytuacja w Europie i na świecie, nie tylko w związku z agresją Rosji na Ukrainę, czy informacjami o dążeniu Federacji Rosyjskiej do militaryzacji kosmosu, powoduje zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa. Także liczne konflikty na bliskim i dalekim Wschodzie, a przede wszystkim wypowiedzi byłego prezydenta USA muszą powodować działania, które zwiększą stabilizację i bezpieczeństwo naszego kraju, także poprzez samoorganizację się społeczeństwa. Tu kluczową natomiast rolę może odegrać Obrona Cywilna. W zawiązku z tym senator Adam Szejnfeld zwrócił się do Premiera Donalda Tuska o pilne ustawowe uregulowanie statusu OC, zakresu działania tej formacji oraz jej finansowania.  

 

Senator Adam Szejnfeld, w reakcji na wystąpienie Donalda Trumpa, napisał do Premiera Tuska:

 

„W ostatnich dniach, zapewne nie tylko w Polsce, ale i w całym demokratycznym świecie, opinię publiczną zbulwersowały słowa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, których stwierdził, że zachęcałby Rosję, by robiła cokolwiek jej się podoba innym krajom NATO, które nie wypełniają zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Kiedy się pamięta, że w przeszłości Donald Trump wielokrotnie był już krytyczny wobec NATO, kiedy groził wręcz wycofaniem Stanów Zjednoczonych z Sojuszu, a teraz może ponownie zostać prezydentem USA, należy bardzo poważnie spojrzeć na stan przygotowania Polski do ewentualnego konfliktu zbrojnego, lub choćby hybrydowych ataków na nasze bezpieczeństwo”. 

 

„Trzeba pamiętać, iż jedną z podstawowych form samoorganizacji społeczeństwa i instytucji państwa na wypadek okoliczności nadzwyczajnych, w tym i ataków zbrojnych, jest obrona cywilna. W Polsce jednak, po 1989 roku, takie zasady organizowania się do wspólnego działania obywateli i instytucji państwa, a szczególnie formację Obrony Cywilnej, często postrzegało się, jako przeżytek okresu zimnej wojny i czasów PRL-u. Tak jednak tego zagadnienia nie wolno traktować obecnie” – uważa senator Szejnfeld i dlatego zawrócił się do Premiera Tuska o pilne – tak prawne jak i faktyczne – uregulowanie spraw związanych z obroną cywilną.

 

Trzeba pamiętać, iż nie tylko woja jest zagrożeniem dla obywateli. Można w tym zakresie wskazać choćby przykładowo na różnego rodzaju klęski żywiołowe, radykalne zmiany klimatu, pojawianie się huraganów, trąb powietrznych, radykalnych skoków temperatury, powodzi przeplatanych z suszami, pożary ogromnych rozmiarów, poważne awarie techniczne i technologiczne, ataki terrorystyczne, psychologiczne, migracje i kryzysy uchodźcze, a w ostatnich latach też epidemie i pandemie, jak np. COVID-19. No, ale niestety, trzeba barć pod uwagę też i to, co jest najgorsze – wojnę – która może w dzisiejszych czasach przybierać różne formy. Wojny hybrydowej, cybernetycznej, informacyjnej, energetycznej, ale także wojen realizowanych w tradycyjnych, militarnych formach. Wszystkie one wymagają odpowiedniego działania państwa w celu ochrony tak pojedynczych obywateli i ich mienia, narodowych zabytków i dziedzictwa kulturowego, jak i całego państwa, jego gospodarki i społeczeństwa. To natomiast powoduje konieczność radykalnej zmiany nie tylko postrzegania zadań obrony cywili, ale i podejmowania inicjatyw legislacyjnych.

 

Senator Adam Szejnfeld jednoznacznie stwierdził, że: „Obecnego stanu w zakresie bezpieczeństwa ludności i jej mienia nie poprawiła ustawa o obronie ojczyzny z 11 marca 2022r. uchwalona w poprzedniej kadencji rządów PiS, ponieważ nie znalazł się w niej odpowiedni rozdział dotyczący obrony cywilnej. Ba, jest jeszcze gorzej, bowiem nowa ustawa o obronie ojczyzny, w ogóle nie reguluje tej kwestii, choć wcześniej tematyka ta była wyodrębniona w rozdziale o obronie cywilnej w ustawie z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. Dlatego obecnie obrona cywilna w Polsce nie tylko nie jest odpowiednio przygotowana do wykonywania swoich zadań, nawet w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, a cóż dopiero w sytuacji wojny, ale i w zasadzie nie ma wystarczających podstaw prawnych do działania, nie wspominając już o środkach technicznych i finansowych”.

 

Biorąc powyższe pod uwagę senator Ziemi Pilskiej zwrócił się do Premiera z apelem o podjęcie pilnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i kraju w zakresie w jakim powinna być orgaznizowana obrona cywilna.

 

Dominika Kobiołka

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda w Pile