Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych na terenie powiatu pilskiego w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pile dokonali oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych. Oceną objęto uczniów klas I-VIII z 11 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego, w tym 6 szkół podstawowych z terenu miasta Piły oraz 5 szkół spoza terenu miasta Piły.

Ważenia dokonano w gabinetach medycznych funkcjonujących na terenie szkół. Ogółem badaniem objęto 1550 uczniów, z czego dla 45 % uczniów (692 osób) waga pełnego tornistra szkolnego  nie przekraczała 10 % masy ciała ucznia, dla 40 % uczniów (625 osób) waga pełnego tornistra szkolnego mieściła się w zakresie od 10 do 15 % masy ciała ucznia, natomiast dla 15 % uczniów (233 osoby) waga pełnego tornistra szkolnego stanowiła ponad 15 % masy ciała ucznia i byli to w większości uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej.

W trakcie oceny pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pile wręczali uczniom ulotki informacyjne na temat prawidłowego noszenia tornistra, cech dobrego plecaka szkolnego oraz zasad kontroli wagi tornistra zarówno przez rodziców jak i nauczycieli.
Wszyscy uczniowie objęci badaniem mieli możliwość zostawiania części podręczników i przyborów szklonych w indywidualnych szafkach uczniowskich, bądź w wyznaczonych miejscach w klasach lekcyjnych (dotyczy uczniów klas I-III).

Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

ocena_obciazenia

ocena_obciazenia_02 ocena_obciazenia_03 ocena_obciazenia_04 ocena_obciazenia_05 ocena_obciazenia_06 ocena_obciazenia_07 ocena_obciazenia_08 ocena_obciazenia_09 ocena_obciazenia_10 ocena_obciazenia_11