Od 1 marca wyższe stawki za wywóz śmieci

10 stycznia 2020 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” podjęło uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Opłata za odpady segregowane będzie wynosiła 29 złotych od osoby, a za odpady niesegregowane 58 złotych od osoby. Za uchwałą głosowało 19 osób, a przeciwko 2 osoby.  Z jednej strony ludzie oczekują sprawnego odbioru śmieci, z drugiej – nie akceptują podwyżek cen. I trudno się temu nie dziwić, ale na dziś jest ona konieczna. Nowe stawki wejdą w życie 1 marca 2020 roku. Stawka za styczeń i luty pozostaje bez zmian, czyli 15 złotych za odpady segregowane i 35 złotych za odpady niesegregowane.

Poniżej Oświadczenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

10 stycznia 2020 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” podjęło uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Opłata za odpady segregowane będzie wynosiła 29 złotych od osoby, a za odpady niesegregowane 58 złotych od osoby. Nowe stawki wejdą w życie 1 marca 2020 roku. Stawka za styczeń i luty pozostaje bez zmian, czyli 15 złotych za odpady segregowane i 35 złotych za odpady niesegregowane.

Wypracowane i uchwalone dziś stawki są efektem wielogodzinnych rozmów i negocjacji, które prowadzili członkowie Zgromadzenia. Skupiliśmy się na pracy, prowadziliśmy długie rozmowy w zaciszu gabinetów, analizowaliśmy wszystkie aspekty, szukając rozwiązania, które będzie najlepsze dla naszych mieszkańców. Wprowadzenie podwyżek od 1 marca skutkuje tym, że średni koszt odbioru odpadów segregowanych w 2020 roku wynosi 26,67 zł na jednego mieszkańca (dwa miesiące po 15 złotych, 10 miesięcy po 29 złotych). To mniej niż na przykład w Chodzieży, gdzie stawka wynosi 28 złotych miesięcznie od osoby.

Wpływy z opłat nadal nie będą pokrywały wszystkich kosztów. Prawo zabrania jednak samorządom dopłacania do systemu gospodarki odpadami. ZM PRGOK będzie więc prowadził zintensyfikowane działania mające na celu uszczelnienie systemu. W najbliższym czasie będą więc prowadzone wzmożone kontrole dotyczące prawidłowości danych w składanych przez mieszkańców deklaracjach. Pracownicy będą przede wszystkim sprawdzali to, czy nie jest zaniżana liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ponadto pracownicy będą weryfikować osoby, które złożyły deklarację dotyczącą odbioru odpadów, ale uchylają się od opłat. Kontrole będą docierać także do osób, które mimo obowiązku nie złożyły deklaracji do ZM PRGOK (np. do właścicieli mieszkań, którzy je wynajmują i nie zgłaszają lokatorów do systemu oraz nie płacą za nich). Sprawdzane będzie również to, czy osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, robią to prawidłowo. Ujawnienie nieprawidłowości będzie skutkowało nałożeniem wyższej opłaty. Intensywne kontrole będą prowadzone regularnie we wszystkich gminach, które są członkami ZM PRGOK.

Podkreślamy, że wzrost opłat za odbiór odpadów dotyczy całej Polski, nie tylko naszego regionu. Podobnie jak problem zwiększającej się ilości odpadów. Apelujemy więc do mieszkańców, żeby segregowali odpady i robili to w sposób prawidłowy. Niesie to za sobą wiele korzyści, a przede wszystkim pozwala chronić środowisko i zasoby naturalne. W razie wątpliwości dotyczących tego gdzie wrzucić dany odpad, zawsze można skontaktować się z pracownikami ZM PRGOK pod numerem telefonu 67 345 22 00 lub poszukać informacji na stronie prgok.pl.

Apelujemy również o to, żeby ograniczać liczbę odpadów, a szczególnie liczbę opakowań, która trafiają do pojemnika na śmieci. Przypominamy również o tym, żeby zgniatać butelki i kartony przed ich wyrzuceniem.

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby odpadów było jak najmniej i żeby ceny za ich odbiór nie rosły. Jeżeli będziemy działać wspólnie, pozwoli to ograniczyć wzrost cen.

Już dziś wiemy, że ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zamierza wystąpić Okonek, Krajenka czy też Piła.

Sebastian Daukszewicz

od_1_marca_wyzsze1_01

od_1_marca_wyzsze1_28 od_1_marca_wyzsze1_02 od_1_marca_wyzsze1_03 od_1_marca_wyzsze1_04 od_1_marca_wyzsze1_05 od_1_marca_wyzsze1_06 od_1_marca_wyzsze1_07 od_1_marca_wyzsze1_08 od_1_marca_wyzsze1_09 od_1_marca_wyzsze1_10 od_1_marca_wyzsze1_11 od_1_marca_wyzsze1_12 od_1_marca_wyzsze1_13 od_1_marca_wyzsze1_14 od_1_marca_wyzsze1_15 od_1_marca_wyzsze1_16 od_1_marca_wyzsze1_17 od_1_marca_wyzsze1_18 od_1_marca_wyzsze1_19 od_1_marca_wyzsze1_20 od_1_marca_wyzsze1_21 od_1_marca_wyzsze1_22 od_1_marca_wyzsze1_23 od_1_marca_wyzsze1_24 od_1_marca_wyzsze1_25 od_1_marca_wyzsze1_26 od_1_marca_wyzsze1_27