Od 9 lutego rolnicy powiatu pilskiego włączą się do ogólnopolskiego protestu

CHROMNA DROGA NR 2 ROLNICY BLOKADA

Rolnicy, którzy zebrali się 5 lutego w Śmiłowie, w związku z dramatyczną sytuacją w rolnictwie, włączają się do ogólnokrajowego protestu rolników.

W związku z tym ogłaszają wsparcie i przyłączają się do ogólnopolskiego protestu oraz powołują powiatowy Komitet Protestacyjny rolników zrzeszonych i niezrzeszonych w powiecie pilskim, który wyraża gotowość strajkową i przystępuje do czynnego protestu od poniedziałku tj. od 9 lutego.

Protest będzie polegać na blokowaniu dróg krajowych w miejscowościach: Kosztowo gm. Wyrzysk (przejście dla pieszych); Ujście gm. Ujście (przejście dla pieszych) okolice stadionu miejskiego. Komitet Protestacyjny wyznacza osoby do koordynowania poszczególnych blokad dróg: Ujście – Andrzej Gryczka i Julian Graś. Kosztowo – Józef Kołos i Aleksander Tadych.

Motywy przystąpienia do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej zawarte zostały w postulatach rolników, którzy uczestniczyli w pikiecie zorganizowanej 27 stycznia w Pile, przed starostwem powiatowym. Oto ich treść:

„Sytuacja ekonomiczna gospodarstw, zwłaszcza produkujących trzodę chlewną systematycznie się pogarsza. Niskie ceny skupu, brak należytej kontroli importowanego mięsa, niewystarczające działania promujące polską wieprzowinę oraz embargo rosyjskie mogą doprowadzić w krótkim czasie do załamania się rodzimej produkcji i w efekcie do pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. W wielu wypadkach może to również oznaczać bankructwo dla tych, którzy zadłużając się zainwestowali w unowocześnianie swoich gospodarstw, a którzy dziś z powodu zaistniałej sytuacji nie mają środków finansowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W związku z powyższym, rolnicy z terenu powiatu pilskiego postulują do Pana Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rządu RP oraz do parlamentarzystów o podjęcie działań mających na celu poprawę zaistniałej sytuacji, w szczególności o:

1. Wprowadzenia zapisów regulujących podaż surowca w sytuacjach kryzysowych na rynku mleka i wieprzowiny.

2. Wprowadzenie dopłat i refundacji wywozowych ze względu na występowanie sytuacji kryzysowych.

3. Wprowadzenie i urealnienie cen zakupów interwencyjnych (wprowadzenie monitoringu kosztów produkcji).

4. Szczegółową kontrolę weterynaryjną wwożonego do kraju mięsa.

5. Podjęcie radykalnych kroków mających na celu wyeliminowanie zagrożenia związanego z chorobami przenoszonymi przez dziką zwierzynę.

6. Likwidację, bądź złagodzenie kar mlecznych.

7. Wprowadzenie obowiązku znakowania mięsa i jego wyrobów w taki sposób, aby konsument bez problemu mógł zidentyfikować kraj ich pochodzenia.

8. Wyznaczenie norm prawnych określających definicję „polskiego mięsa”.

9. Zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych embargiem rosyjskim (zwłaszcza na rynku trzody chlewnej).

10. Wprowadzenie regulacji prawnych zabezpieczających relacje pomiędzy producentem, przetwórcą, konsumentem a sieciami handlowymi.

11. Przedstawienie dyrektywy dotyczącej uprawy buraka cukrowego po 2017 r. – jakie działania podejmuje Rząd.

12. Rozszerzyć kompetencje komórkom kontrolującym powołanym przy ARiMR i ARR do kontrolowania pomiarów mięsności w ubojniach tzw. „niezależna ocena półtusz” i innych parametrów związanych z zapłatą za płody rolne.

13. Rozszerzyć regulacje prawne dotyczące zapłaty za odebrany towar, tak jak w przypadku rolników ryczałtowych.

14. Wprowadzenie odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną takie jak: bobry, gawrony, kormorany i wilki.

15. Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych.

16. Wprowadzenie sprzedaży bezpośredniej.

17. Pomoc sadownikom w uregulowaniu rynków owoców i warzyw.”

A oto skład Komitetu Protestacyjnego:

Andrzej Gryczka – Powiatowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile

Julian Graś – Powiatowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile

Ignacy Grzegorz – Powiatowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile

Roman Kowalski – Powiatowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile

Aleksander Tadych – NSZZ-RI Solidarność

Zbigniew Warpiński – NSZZ-RI Solidarność

Wiesław Kozłowski – NSZZ-RI Solidarność

Józef Kołos – Samoobrona RP

Waldemar Kotecki – Samoobrona RP

Piotr Maj – Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile

Marian Fąs – Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile.

red
Fot. Polskie Radio

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *