Od mimesis do abstrakcji: ExPozycja, Ex Katedra – w Galerii BWA i UP w Pile

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, Galeria CKiS Wieża Ciśnień w Koninie oraz autorki zapraszają w piątek, 26 września, o godz. 19.00 do galerii BWA i UP w Pile, przy ul. Okrzei 9/2 na otwarcie wystawy „Od mimesis do abstrakcji: ExPozycja, Ex Katedra” – Sylwii Godowskiej, Małgorzaty Kopczyńskiej, Doroty Tołłoczko-Femerling (Elzbieta Wasyłyk – kurator wystawy).

Od mimesis do abstrakcji; ExPozycja, ExKatedra.

Sztuki wizualne posługują się współcześnie różnorodnymi mediami i kategoriami estetycznymi.

Wprawdzie sztuka wywiedziona z fotografii i ready mades korzysta obecnie z przywileju pierwszeństwa, to najstarsze media plastyczne: rysunek, malarstwo i rzeźba nadal zaskakują, nie tylko siłą tematu i wypowiedzi estetycznej, ale biegłością manualną i warsztatową. Wystawa Od mimesis do abstrakcji ukazuje dwa poziomy wysiłku intelektualno-estetycznego. Jeden związany jest z ideą, a drugi z jej wizualnym kształtem, czyli z formą. Zaprosiłam do współpracy trzy artystki, których poszukiwania są bliskie mojej refleksji nad zjawiskiem sztuki. W sposób nierzadko nowatorski prowadzą dyskurs z problematyką światła i formy. Dr Sylwia Godowska, z którą przez osiem lat prowadziłam Pracownię Malarstwa i Rysunku, najpierw w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej, a potem na Akademii Sztuki w Szczecinie, najmocniej osadzona w mimesis poprzez szczegółowość materii, ukazuje niezwykłe bogactwo koloru, który z nią się wiąże. Artystka stworzyła rodzaj szumu chromatycznego, w którym wyczuwa się kosmiczną logikę siły i myśli budującej kształt obrazu przemyślanego konstrukcyjnie i malarsko w każdym szczególe. Dr Małgorzata Kopczyńska i mgr Dorota Tołłoczko-Femerling prowadzą zajęcia w pracowni rzeźby na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Obie rzeźbiarki wyznaczają przestrzeń poprzez rozwiązania abstrakcyjne, przy czym w realizacjach Kopczyńskiej z ogólnych założeń przestrzeni abstrakcyjnej wyłania się zarys formy, która w sposób fizyczny symbolizuje obecność osoby, natomiast w realizacjach Tołłoczko-Femerling wyczuwa się osobę poprzez myśl wykreśloną w przestrzeni i światło jako część materii rzeźbiarskiej. Prezentowane płótna Elżbiety Wasyłyk są kontynuacją dyskursu o osobie, jej wnętrzu, obecności i kierunku transcendowania.

Artystki zaproszone do udziału w wystawie pracują w Katedrze Przedmiotów Ogólnoplastycznych i Teoretycznych na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie – stąd też podtytuł wydarzenia: ExPozycja; ExKatedra. Problematyka wystawy związana jest z podstawowymi kategoriami estetycznymi: z mimetycznością, stylizacją i znakiem w rysunku, malarstwie i rzeźbie. Ukazuje aktualność tych kategorii, oraz wspólną dla poszczególnych mediów filozofię obrazu jako konstrukcji; refleksji duchowo-intelektualnej, która sprawia, że działanie plastyczne przestaje być zabawą i dekorowaniem, lub uzewnętrznianiem emocji, a staje się grą – rodzajem strategii, poprzez którą to, co niewidzialne może dać się odczuć i odnaleźć temu kto szuka.

Dr hab. prof. ndzw. Elżbieta Wasyłyk  

SYLWIA GODOWSKA

Urodzona w Sławnie, woj. Zachodniopomorskie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Dyplom na kierunku Wystawiennictwo u Prof. Adama Grzędy. Studia artystyczne na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Dyplom z Ilustracji – technika własna – w pracowni Prof. Grzegorza Marszałka w 2001 r. Zatrudniona na stanowisku asystenta początkowo w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej, obecnej Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Sztuk Wizualnych w Pracowni Rysunku i Malarstwa u prof. Elżbiety Wasyłyk oraz w Szkole Sztuk Użytkowych – Ars Atelier w Szczecinie.Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dyplom z rzeźby w pracowni prof. Olgierda Truszyńskiego w 1997 roku. W 2010 obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie: sztuki piękne na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Rzeźby na Wydziale Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecinie i pełni funkcję prodziekana WSW.

DOROTA TOŁŁOCZKO-FEMERLING

Dorota Tołłoczko-Femerling urodzona w 1981 w Świnoujściu. Absolwentka Liceum Plastycznego w Szczecinie, oraz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. 2008-2010 r. asystentka w pracowni Rzeźby u prof. Ryszarda Wilka w WSSU. Od 2010 r. asystentka w Międzywydziałowej Pracowni Podstaw Rzeźby Akademii Sztuki w Szczecinie, u prof. R. Wilka i dr M. Kopczyńskiej-Matusewicz. Od 2003 r. współpracuje, a w latach 2005-2012 r. należała do stowarzyszenia schloss broellin e.V. Członkini ZPAP.

ELŻBIETA WASYŁYK

Malarka, dr hab. profesor Akademii Sztuki w Szczecinie. Kierownik Katedry Przedmiotów Ogólnoplastycznych i Teoretycznych.  Absolwentka PWSSP w Poznaniu ( obecny Uniwersytet Artystyczny). W 2007 obroniła pracę doktorską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2011 pracę habilitacyjną na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest dwukrotną stypendystka Ministra Kultury i Sztuki RP i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (w 2001). Zajmuje sie malarstwem sztalugowym, ściennym i projektuje witraże.

red

od_mimesis_do_abstrakcji10

od_mimesis_do_abstrakcji13 od_mimesis_do_abstrakcji11 od_mimesis_do_abstrakcji12