Od mimesis do abstrakcji

Pod patronatem Tętna Regionu

Do 18 października Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, ul. w Pile zaprasza do oglądania wystawy pt. Od mimesis do abstrakcji; ExPozycja, ExKatedra. Autorkami wystawy są: Sylwia Godowska, Małgorzata Kopczyńska, Dorota Tołłoczko-Femerling, Elżbieta Wasyłyk – kurator wystawy. Uroczyste otwarcie wystawy, 28 września, uświetnił występ Aster Haile, mezzosopran i Grzegorza Rychlika, fortepian.

Artystki zaproszone do udziału w wystawie pracują w Katedrze Przedmiotów Ogólnoplastycznych i Teoretycznych na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie – stąd też podtytuł wydarzenia: ExPozycja; ExKatedra. Problematyka wystawy związana jest z podstawowymi kategoriami estetycznymi: z mimetycznością, stylizacją i znakiem w rysunku, malarstwie i rzeźbie. Ukazuje aktualność tych kategorii, oraz wspólną dla poszczególnych mediów filozofię obrazu, jako konstrukcji; refleksji duchowo-intelektualnej, która sprawia, że działanie plastyczne przestaje być zabawą i dekorowaniem, lub uzewnętrznianiem emocji, a staje się grą – rodzajem strategii, poprzez którą to, co niewidzialne może dać się odczuć i odnaleźć temu, kto szuka.

(SE)

od_memesis_do_abstrakcji10

od_memesis_do_abstrakcji28 od_memesis_do_abstrakcji11 od_memesis_do_abstrakcji12 od_memesis_do_abstrakcji13 od_memesis_do_abstrakcji14 od_memesis_do_abstrakcji15 od_memesis_do_abstrakcji16 od_memesis_do_abstrakcji17 od_memesis_do_abstrakcji18 od_memesis_do_abstrakcji19 od_memesis_do_abstrakcji20 od_memesis_do_abstrakcji21 od_memesis_do_abstrakcji22 od_memesis_do_abstrakcji23 od_memesis_do_abstrakcji24 od_memesis_do_abstrakcji25 od_memesis_do_abstrakcji26 od_memesis_do_abstrakcji27