Od stycznia Polska wzbogaci się o 10 miast. Wśród nich znalazł się Budzyń (pow. chodzieski)

Od 1 stycznia 2021 r. na mapie Polski pojawi się 10 kolejnych miejscowości ze statusem miasta. Dziś ich przedstawiciele odebrali z rąk premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministrów Macieja Wąsika i Pawła Szefernakera akty nadania statusu miasta. Tym samym od Nowego Roku w naszym kraju będą istnieć 954 miasta.

– Bardzo się cieszę, że w wielu przypadkach nadania praw miejskich nowym miejscowościom, udało się naprawić błędy przeszłości i krzywdy historii – powiedział premier Mateusz Morawiecki. W kilku przypadkach jest to przywrócenie praw miejskich, odebranych jeszcze po powstaniu styczniowym – dodał szef rządu.

– Od 1 stycznia 2021 roku na mapie administracyjnej Polski będziemy mieli 10 nowych miast. Tym samym w Polsce będą już łącznie 954 miasta – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

W przypadku wszystkich nowych miast, propozycja zmiany ich statusu uzyskała pozytywne opinie rad gmin i właściwych wojewodów. Nadanie statusu miasta było także poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami.

– Wielu z Państwa, samorządowców, na pewno w sposób aktywny uczestniczyło w tych konsultacjach razem z mieszkańcami gminy, analizując, czy to będzie dobry czas, aby taki wniosek złożyć – powiedział wiceminister. Jak dodał, uzyskanie statusu miasta to duży prestiż. – To są nowe nadzieje i możliwości, także związane z inwestowaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. To efekt determinacji, chęci i działań proobywatelskich dużej grupy mieszkańców – wyjaśnił wiceszef MSWiA.

O nadaniu statusu miasta decyduje m.in. stopień urbanizacji danego terenu – wszystkie nowe miasta wykazują cechy funkcjonalno-przestrzenne, które przesądzają o ich miejskim charakterze. Ponadto większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej.

Jakie nowe miasta pojawią się w Polsce?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 1 stycznia 2021 r. status miasta otrzymają:

•    Kamieniec Ząbkowicki – w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim,

•    Goraj – w gminie Goraj, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim,

•    Kamionka – w gminie Kamionka, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim,

•    Sochocin – w gminie Sochocin, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim,

•    Solec nad Wisłą – w gminie Solec nad Wisłą, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim,

•    Wiskitki – w gminie Wiskitki, w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim,

•    Dubiecko – w gminie Dubiecko, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim,

•    Wodzisław – w gminie Wodzisław, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim,

•    Budzyń – w gminie Budzyń, w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim,

•    Koźminek – w gminie Koźminek, w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim.

W przypadku miejscowości Budzyń (województwo wielkopolskie, powiat chodzieski) proces lokacji rozpoczął się już w pierwszej połowie XV w. (według źródeł Budzyń wymieniany jest jako miasto królewskie w 1458 r.). Król Władysław IV Waza w 1641 r. potwierdził prawa miejskie Budzynia oraz jego herb. Również kolejni władcy Polski dokonywali potwierdzenia praw miejskich Budzynia. W 1934 r. Budzyń utracił status miasta, podobnie jak Dubiecko (województwo podkarpackie, powiat przemyski), które posiadało je od 1407 r. i utraciło w wyniku zmian administracyjnych i tworzenia tzw. gmin zbiorowych.

Według danych GUS (stan na dzień 1 stycznia 2020 roku) dotychczas funkcjonowały w Polsce 944 miasta. Były to 302 gminy miejskie oraz 642 miasta położone w gminach miejsko-wiejskich.

Fot. Adam Guz / KPRM
Źródło:MSWiA

od_stycznia_polska1_01

od_stycznia_polska1_03 od_stycznia_polska1_02