Odprawa roczna podsumowująca pracę wałeckich policjantów

26 stycznia 2023 r w sali konferencyjnej hotelu Lider COS OPO w Wałczu, odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu wałeckiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. W uroczystej naradzie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, a wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, sądu oraz gospodarz obiektu.

Odprawa  rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie, a następnie Komendant Powiatowy Policji w Wałczu podinsp. Artur Grenda przywitał przybyłych gości oraz kadrę kierowniczą wałeckiej komendy i policjantów. Komendant zaprezentował wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy realizujących swoje zadania na terenie powiatu między innymi: wyniki osiągnięte przez pion kryminalny, prewencyjny i logistyczny. W trakcie wystąpienia „szef” wałeckich policjantów podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych i instytucjom za codzienną współpracę z jednostką. Zwrócił uwagę jak ważne jest ich wsparcie, także to finansowe.  Komendant podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Podczas odprawy władze samorządowe powiatu wałeckiego za bardzo dobre wyniki w służbie wyróżniły 13 policjantów nagrodami rzeczowymi. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński w swoim wystąpieniu  podczas odprawy rocznej podkreślił wagę bezpieczeństwa na drodze, wskazując tym samym główne czynniki oraz ważną rolę realizowanych przez policjantów działań profilaktycznych.

Praca mundurowych z powiatu wałeckiego została pozytywnie oceniona  przez   Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i pracę na wysokim poziomie.  Wiele ciepłych słów i podziękowań za pracę w roku 2022  popłynęło z ust Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza, który w imieniu obecnych na odprawie władz samorządowych dziękował zarówno Komendantowi Powiatowemu Policji w Wałczu oraz policjantom i policjantkom.

KPP Wałcz

odprawa_roczna

odprawa_roczna_02 odprawa_roczna_03 odprawa_roczna_04 odprawa_roczna_05 odprawa_roczna_06 odprawa_roczna_07 odprawa_roczna_08 odprawa_roczna_09 odprawa_roczna_10 odprawa_roczna_11 odprawa_roczna_12 odprawa_roczna_13 odprawa_roczna_14 odprawa_roczna_15 odprawa_roczna_16 odprawa_roczna_17