Odprawa z dyżurnymi Stanowiska Kierowania

Odprawa_z_dyzurnymi

14 czerwca 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, odbyła się kwartalna odprawa służbowa z dyżurnymi Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.

W odprawie, której przewodniczył bryg. Przemysław Skonieczny Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, uczestniczyli również: Z-ca Komendanta oraz funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego i Kontrolno – Rozpoznawczego.

Podczas służbowej narady omówiono i przypominano m.in.: zasady dysponowania sił i środków do zdarzeń na obszarze chronionym w oparciu o przykładowe akcje ratowniczo – gaśnicze z terenu województwa wielkopolskiego, zasady i organizację łączności radiowej oraz przydział kanałów ratowniczo – gaśniczych dla każdej JRG PSP z terenu województwa.

Przedstawiono również uwagi oraz wnioski dotyczące kierowania akcjami ratowniczo – gaśniczymi na poziomie taktycznym i strategicznym. Poza tym omówiono ćwiczenia i warsztaty prowadzone przez KP PSP w Chodzieży oraz poruszono bieżące sprawy operacyjne.

Ponadto Komendant przekazał podziękowania dla dyżurnych od jednostek OSP z terenu powiatu chodzieskiego za dobrą współpracę podczas obsługi zdarzeń na obszarze chronionym.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz  
Zdjęcie: mł. asp. Artur Binkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *