Odstąpienie od umowy instalacji fotowoltaicznej

przeworek_agnieszka_net

Od jakiegoś czasu wraz z żoną z coraz większą irytacją odbieraliśmy rachunki za prąd. Denerwowało nas, że stają się coraz wyższe, pomimo że nie korzystaliśmy w większym zakresie z prądu niż dotychczas. Szwagier polecił nam zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, dzięki którym moglibyśmy uniknąć dotkliwych opłat. Po przemyśleniu sprawy okazało się, że to całkiem niezły pomysł. Wybrałem firmę, co prawda z drugiego końca kraju, ale taką, która obiecywała szybki czas realizacji i niską cenę. Podpisałem umowę, wpłaciłem zaliczkę i wyglądałem instalatorów. Niestety, czas mijał i nikt się u mnie nie pojawiał. Przedstawiciel firmy nie miał już dla mnie czasu, a nawet szczerze mówiąc rzadko odbierał moje telefony. Termin zawarty w umowie już upłynął, a ja nie za bardzo wiem co mogę zrobić. Według deklaracji prace mają się już niedługo rozpocząć, ale szczerze mówiąc jest mi ciężko w to uwierzyć. Mieczysław z Piły.

W tej sprawie znajdują zastosowanie przede wszystkim postanowienia zawartej przez Państwa umowy o dzieło, jak również przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę.

Proszę dokładnie zapoznać się z treścią umowy, tak aby dokładnie określić termin wykonania umowy. Natomiast zgodnie z treścią przepisu art. 627 k.c., przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zazwyczaj o zakwalifikowaniu umowy do danego typu, decyduje zaś jej treść ustalona przez strony. Umowa o dzieło jest umową określonego rezultatu, w tym przypadku był to montaż instalacji fotowoltaicznej. W tym przypadku zastosowanie znajdzie przede wszystkim art. 635 k.c. który jednoznacznie wskazuje, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W sytuacji, jeżeli nie jest Pan już zainteresowany współpracą z tym podmiotem, może Pan odstąpić od umowy. W tym przypadku proszę skierować do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu opóźnienia. Oczywiście, w sytuacji, jeżeli dojdzie do skutecznego odstąpienia od umowy może Pan oczekiwać zwrotu zaliczki. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy proszę wskazać wykonawcy termin na zwrot pieniędzy i numer rachunku bankowego. W przypadku, jeżeli firma, z którą podpisał Pan umowę nie zwróci Panu zaliczki najprawdopodobniej zajdzie konieczność skierowania sprawy na drogę sądową, tak aby móc skutecznie dochodzić do swoich roszczeń. W przyszłości, jeżeli zdecyduje się Pan na nawiązanie współpracy z inną firmą wykonującą takie instalacje warto jest pamiętać o zawarciu w umowie kar za opóźnienie w wykonaniu umowy. Jeżeli jednak zależy Panu na kontynuowaniu współpracy z podmiotem, z którym obecnie wiąże Pana umowa proszę skierować do firmy wezwanie do wykonania umowy i poprosić o pisemne wyjaśnienia, dlaczego nie doszło jeszcze do rozpoczęcia ustalonych wcześniej prac.

Agnieszka Przeworek-Rataj
Radca Prawny

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.