Odwołanie od wypowiedzenia

Z zawodu jestem fryzjerką, pracuję w dość dużym salonie, w jednym z większych miast. Moja szefowa zawsze była ze mnie bardzo zadowolona, przez sześć lat pracy udało mi się wypracować grono stałych klientów, co powodowało, że pracowało mi się całkiem komfortowo. Chwilę po ponownym otwarciu salonów tuż po zlikwidowaniu obostrzeń covidowych zmieniła się kierowniczka salonu. Ta osoba od samego początku nie zapałała do mnie sympatią. Największe zastrzeżenia ma do tego, że z uwagi na skomplikowaną sytuację rodzinną często muszę przyjeżdżać tutaj, w moje rodzinne strony. Poprzednia szefowa rozumiała to, że z reguły nie mogę pracować w weekendy i pozwalała mi dostosować dni i godziny pracy. Teraz nowa kierowniczka od samego początku miała z tym problem, usiłowała wpisywać mnie w grafik weekendowy albo silnie nakłaniała do udziału w sobotnich szkoleniach. Na niewiele zdawały się moje tłumaczenia, że po prostu nie mogę pracować w soboty, ale w pozostałe dni robocze jestem dyspozycyjna. Dodam jeszcze, że nie jestem jedyną osobą, która nie pracuje w weekendy, ale szefowa ma zastrzeżenia tylko do mnie. W końcu otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Lista zastrzeżeń pod moim adresem jest długa, ale według mnie wszystkie są nieprawdziwe lub nieistotne. Wypowiedzenie tylko przyspieszyło moją decyzję o powrocie do rodzinnego miasta, ale mimo wszystko czuję się niesprawiedliwie potraktowana. Czy mogę się odwołać? Eliza z ok. Piły.

 

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, która łączy strony od wielu lat może zostać rozwiązana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracodawca wypowiadając umowę o pracę jest jednak zobowiązany podać przyczynę wypowiedzenia, która jak się uważa powinna być uzasadniona, konkretna i prawdziwa. Podanie przyczyny wypowiedzenia ma przecież bardzo ważne znaczenie dla pracownika, ponieważ tylko w tych granicach może toczyć się spór przed sądem. Dla uznania zasadności wypowiedzenia decydujące znaczenie ma zarówno rodzaj i ciężar gatunkowy przyczyny wypowiedzenia. Nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia. Jednakże jednorazowe drobne uchybienie obowiązkom z reguły nie będzie uzasadniało rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony. Często pracodawca decyduje się rozwiązać umowę o pracę z powodu braku satysfakcjonujących wyników pracy, braku lub niewłaściwej komunikacji z przełożonym czy z zespołem, notorycznych spóźnień czy nieprzychodzenia do pracy – takie niespodziewane zmiany w organizacji obowiązków uniemożliwiają przełożonym efektywne planowanie prac. Warto pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia w przypadku tego sposobu zakończenia stosunku pracy nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości, skoro wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania bezterminowego stosunku pracy. Brak oczekiwanej przez pracodawcę dbałości, staranności czy uwagi w wykonywaniu obowiązków uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony nie musi być rozwiązana tylko w przypadku ciężkiego naruszeń obowiązków pracowniczych.  Przyjmuje się, że przyczyny wypowiedzenia wskazane przez pracodawcę i możliwe do zakwestionowania dzielą się na dwie grupy: przyczyny nierzeczywiste, czyli oparte na faktach nieudowodnionych przez niego, a także przyczyny udowodnione, lecz zbyt mało istotne by uzasadnić wypowiedzenie. Warto pamiętać, że ostrość tego podziału ulega pewnemu zamazaniu, gdyż kilka błahych przyczyn może być łącznie zakwalifikowanych jako przyczyna odpowiednio doniosła. Jak widać każdy przypadek wypowiedzenia umowy o pracę wymaga odrębnej analizy pod kątem jego zgodności z prawem.

 

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

 

Agnieszka Przeworek-Rataj

Radca Prawny

 

*Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.