Odznaczenie dla bohaterów

porzucek_baner

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego. Chcemy, aby zostało wprowadzone odznaczenie, którego celem jest upamiętnienie bohaterstwa i ofiarności osób, które niosły pomoc naszym rodakom na wschodzie prześladowanym za to, że byli Polakami.

Naród Polski na Kresach Wschodnich w latach 1937-1959 doświadczał terroru oraz rozmaitych represji i szykan. Hekatomba naszych rodaków nie była jednak obojętna części ludności zamieszkującej kresy. W obliczu ludobójstwa i rozmaitych aktów ucisku wyświadczonego narodowi polskiemu znaleźli się ludzie, którzy ryzykując własnym życiem i losem swoich rodzin nieśli pomoc Polakom. To dla nich właśnie przeznaczony ma być Krzyż Wschodni.

Polacy na Kresach doświadczali zła totalitaryzmu rosyjskiego, ale także padli ofiarami aktów nienawiści ze strony sąsiadów, a zbrodnie te miały charakter prywatny. Co było jeszcze bardziej bolesne i godziło w niezbywalną godność człowieka.

Echa ludobójstwa na Wołyniu i innych tragicznych wydarzeń z tamtych lat trwają do dziś.

Państwo Polskie pamięta o bohaterach, którzy w akcie heroicznej odwagi, nieśli pomoc prześladowanym.

Dopiero ten parlament uznał tragiczne wydarzenia na Wołyniu za ludobójstwo. Szkoda, że przez sprzeciw posłów Platformy i Nowoczesnej nie udało się tego przyjąć przez aklamację.

Obecnie nie ma żadnego państwowego odznaczenia, które doceniałoby ludzi ratujących Polaków na wschodzie, dlatego ustanowienie Krzyża Wschodniego jest potrzebne. Zgodnie z projektem ustawy Krzyż Wschodni nadawany byłby przez Prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych.

Polityka historyczna realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Prezydenta Andrzeja Dudę to zupełnie nowa jakość, polegająca między innymi na przywracaniu pamięci i pokazywaniu prawdy o polskich bohaterach i niełatwych losach naszej Ojczyzny. W te działania, których celem jest pielęgnowanie pamięci i odbudowywanie wspólnoty wpisuje się niniejsza ustawa. Odznaczenie przyczyni się także do kontynuowania pojednania między Narodem Polskim a naszymi sąsiadami na Wschodzie.

Niniejsza ustawa wpisuje się wprost w realne i bardzo konkretne działania z zakresu polityki historycznej prowadzone przez środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości, dlatego nasz klub będzie popierał projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego.

Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP