OGŁOSZENIE Starosty Pilskiego

OGlOSZENIE_Starosty

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026”

Zgodnie z art. 10. ust. 1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1440) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026”, Starosta Pilski informuje, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile zamieszczony został projekt powyższego Planu. Opracowany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera informacje o planowanych działaniach w sferze publicznego transportu zbiorowego. Wyłożenie dokumentu w trybie konsultacji społecznych daje mieszkańcom Powiatu Pilskiego możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.

Uwagi dotyczące Planu Transportowego przekazywać będzie można od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2016 r. w następującej formie:

1.    Drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła ;

2.    Drogą elektroniczną na adres: komunikacja@powiat.pila.pl w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie Planu Transportowego”;

3.    Bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (Kancelaria Ogólna pok. nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30).

Agnieszka Matusiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *