Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015” rozpoczęty

Odprawami technicznymi sędziów i kierowników drużyn rozpoczęły się, w poniedziałkowy wieczór 22 czerwca 2015 roku, przygotowania do rozpoczęcia Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”. Spotkania, na których obecne były komisje sędziowskie, zespół ekspertów, sekretarze zespołów i kierownicy zakładów dydaktycznych Szkoły Policji w Pile, poprowadził Zastępca Komendanta insp. Piotr Gaca – Sędzia Główny Konkursu. W trakcie spotkań odbyło się losowanie numerów startowych drużyn, a także przedstawiony został program i założenia logistyczne poszczególnych konkurencji.

Rozpoczęcie konkursu odbyło się następnego dnia o godz. 9.00 w auli pilskiej Szkoły Policji. Uczestniczyło w nim siedemnaście drużyn, składających się z: policjanta służby dochodzeniowo-śledczej, policjanta służby operacyjno-rozpoznawczej, technika kryminalistyki oraz policjanta sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Drużyny te reprezentują garnizony wojewódzkie oraz garnizon stołeczny Policji. Ponadto w uroczystości wzięły udział zespoły sędziowskie i eksperci, kadra oraz kierownictwo Szkoły na czele z Komendantem insp. Jerzym Powickim, który witając wszystkich zgromadzonych, powiedział, że realizacja tego przedsięwzięcia na gruncie pilskim jest dla kierowanej przez niego Szkoły szczególnym wydarzeniem, potwierdzającym powrót, po wielu latach, do korzeni, czyli kształcenia przez Szkołę Policji w Pile policjantów służby kryminalnej. To również doskonały element promujący wiedzę i umiejętności praktyczne funkcjonariuszy, motywujący ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Formuła Konkursu to również podniesienie prestiżu policjanta służby kryminalnej w naszej formacji i w społeczeństwie.

Warto również dodać, że w komisjach sędziowskich konkursu zasiedli specjaliści i eksperci zajmujący się rozmaitymi aspektami służby kryminalnej. W tym zaszczytnym gronie znajduje się: mł. insp. Piotr Trojanowski z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kom. Michał Białęcki z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, mł. insp. Robert Maciejczyk z Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Prokurator Prokuratury Okręgowej Agnieszka Welenc – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. Organizacyjnych, mł. insp. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. Mirosław Domański – Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, podinsp. w stanie spoczynku Ludomir Niewiadomski. Wszystkich wymienionych wspierają funkcjonariusze pilskiej Szkoły Policji z wieloletnią praktyką i doświadczeniem, jako członkowie komisji sędziowskich.

Po uroczystym rozpoczęciu konkursu, zawodnicy przystąpili do pierwszej konkurencji, jaką był sprawdzian umiejętności strzeleckich. Także dzisiaj, czyli pierwszego dnia konkursowych zmagań zostały przeprowadzone: test wiedzy zawodowej i sprawdzian wiedzy praktycznej. Po południu natomiast odbywały się oględziny miejsca zdarzenia.

Sprawozdania i informacje z poszczególnych konkurencji jak i zdjęcia z przebiegu całego Konkursu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile: www.pila.szkolapolicji.gov.pl

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015” odbywa się w dniach 23-25 czerwca. Konkurs był już wcześniej dwukrotnie organizowany (w latach 2005 i 2006). Jednakże w poprzednich zmaganiach uczestniczyli wyłącznie policjanci pełniący służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych. W tegorocznej edycji postanowiono rozszerzyć zarówno skład drużyn (do czterech osób), jak i zakres konkurencji.

Finał czerwcowego konkursu poprzedziły eliminacje w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, w których uczestniczyli policjanci z komend powiatowych, miejskich oraz rejonowych. Do Piły przyjechały drużyny złożone z najlepszych funkcjonariuszy, którzy reprezentują wszystkie garnizony wojewódzkie. W sumie w zmaganiach uczestniczy 68 policjantów.

Organizatorami Konkursu są Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Szkoła Policji w Pile. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Prokuratur Generalny Andrzej Seremet, Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

Tekst: Anna Fons, Jacek Czechowski
Zdjęcia: Włodzimierz Chamczyk

ogolnopolski_konkurs_policjant10

ogolnopolski_konkurs_policjant16 ogolnopolski_konkurs_policjant11 ogolnopolski_konkurs_policjant12 ogolnopolski_konkurs_policjant13 ogolnopolski_konkurs_policjant14 ogolnopolski_konkurs_policjant15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *