Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Tarnówce

27 lutego w Tarnówce odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do turniejowych eliminacji przystąpiło pięćdziesięciu uczniów szkoły podstawowej w dwóch kategoriach wiekowych, klasy 1-4 i 5-8. Nad porządkiem i prawidłowością przebiegu turniejowych zmagań czuwała trójosobowa komisja składająca się z jednego funkcjonariusza KP PSP Złotów oraz po jednym członku z OSP Tarnówka i OSP Osówka.

Rozwiązanie testu pisemnego o odpowiednio zróżnicowanym dla każdej grupy wiekowej stopniu trudności było pierwszym etapem turnieju. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w teście zakwalifikowali się do etapu drugiego, który polegał na ustnej odpowiedzi na pytania z wylosowanego przez ucznia zestawu. Ocena końcowa była sumą punktów zdobytych w obu etapach.

Klasyfikacja końcowa OTWP gminy Tarnówka przedstawia się następująco:

Pierwsza grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy 1-4
1. Nikola Piec
2. Filip Majchrzak
3. Szymon Bieruta

Druga grupa wiekowa szkoła podstawowa klasy 5-8
1. Maciej Rutkowski
2 Maria Domoń
3. Michał Malinowski

Nikola, Filip, Maciej i Maria będą reprezentować szkołę i gminę w etapie powiatowym.

Wójt Gminy Tarnówka Jacek Mościcki uhonorował i wręczył nagrody rzeczowe najlepszym uczestnikom turnieju.

Organizatorem turnieju był ZGZOSP RP w Tarnówce oraz Zespół Szkół w Tarnówce.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców.

KP PSP Złotów

ogolnopolski_turniej

ogolnopolski_turniej_02 ogolnopolski_turniej_03