Operacyjne rozpoznanie miejsc wodowania łodzi i miejsc zagrożonych podtopieniami

19 lutego 2021 roku zmiana służbowa wraz z Zastępcą Dowódcy JRG PSP w Chodzieży dokonała operacyjnego rozpoznania miejsc wodowania łodzi na rzece Noteć wraz z miejsca zagrożonymi podtopieniami na terenie powiatu chodzieskiego.

Celem ćwiczeń było przygotowanie się do podjęcia ewentualnych działań ratowniczych podczas zdarzeń na wodzie oraz na terenach zalewowych podczas nadchodzących roztopów, a także sprawdzeniu stanu infrastruktury po okresie mocnych mrozów.

Sporządził i zdjęcia: kpt. Nowak Maciej
KP PSP w Chodzieży

operacyjne_rozpoznanie1_01

operacyjne_rozpoznanie1_03 operacyjne_rozpoznanie1_02